Welkom bij de BDD

Welkom bij de BDD

Beroepsvereniging voor docenten theater en drama.

BDD staat voor creatieve impulsen, deskundigheidsbevordering, ontmoetingsplaats en vertegenwoordigt de beroepsgroep in landelijk beleid en politiek.

Theater en drama zijn de pijlers voor de BDD.
Daar waar theater en drama wordt toegepast in zowel onderwijs als maatschappij zijn beroepsbeoefenaars actief.

Visie en missie van de vakvereniging is behoud eigenheid van het vak Drama/Theater zonder daar rigide in te zijn. Multi disciplinair werken is er altijd geweest en is een natuurlijk onderdeel van het vak.

Beroepsbeoefenaars zijn op vele werkvelden actief. Er is gekozen voor een structuur van werkgroepen waarin beroepsbeoefenaars uit één werkveld bij elkaar komen. Deze werkgroepen functioneren met een grote zelfstandigheid en brengen, zo mogelijk, hun resultaten naar buiten.