Historie

De Beroepsvereniging Docenten Drama (BDD) is opgericht in 1984 met als doel het vak drama in de verschillende werkvelden bij voortduring te positioneren en te bevorderen en zodoende ook de werkgelegenheid voor docenten drama te bewerkstelligen.

Sinds de oprichting is er veel gebeurd, met name de positie van het vak drama binnen het onderwijs is sterk verbeterd. Drama is in 1991 een volwaardig vak geworden dat scholen in de basisvorming kunnen opnemen en in 1998 werd het een eindexamenvak voor Havo en VWO. In het VMBO kunnen leerlingen examen drama afleggen als onderdeel van de theoretische en gemengde leerwegen.

In de jaarvergadering van 2004 is besloten de naam BDD te handhaven, maar de ondertitel te veranderen in Docenten theater en drama. Op deze manier is de beroepsvereniging ook in naam meer een afspiegeling van de diversiteit in het werkterrein van onze leden.

Ook al zijn de successen in het verleden vooral geweest op het terrein van het onderwijs, de Beroepsvereniging wil toch ook nadrukkelijk een plaats zijn voor mensen die werkzaam zijn in de kunsteducatie of het amateur-theater.