Vacature vaststellingscommissie VMBO Drama

Het College van Toetsing en Examinering (CVTE) zoekt een nieuw lid voor de vaststellingscommissie VMBO drama. Deze commissie stelt centrale Vmbo drama examens vast. Zij vraagt aan de BDD een voordracht. De vacature gaat dit voorjaar in.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.

•Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype (in dit geval dus eindexamenklassen drama GL/TL).

•Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.

•Heeft belangstelling voor examenopgaven.

•Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest.”

Belangstellende kunnen hun motivatie mailen aan info@docentenddrama.nl met een CV.
Dit kan tot 1 maart aanstaande.