Save the date: MAAK conferentie!

“Theater-educatie in de praktijk”
Een werkconferentie voor en door theaterdocenten, die binnen en buitenschools werkzaam zijn.
Op donderdag 14 november bij Het Nationale Theater in Den Haag. Met inspirerende ontmoetingen, workshops én een voorstelling. Georganiseerd door de Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama (BDD) samen met het Nationale theater. Eind september staat het programma online en kun je je inschrijven.

Bovenbouw bijeenkomst curriculum.nu op woensdag 25 september

VONKC en BDD zijn gevraagd aanbevelingen te doen aan minister Slob voor de bovenbouw van (praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo/vwo) in het kader van curriculum.nu. De vraag is de rol van ons vak in de bovenbouw te beschrijven en daarbij te differentiëren naar alle bovenbouwtypen. Verder mogen we inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

We organiseren daartoe samen een bijeenkomst op 25 september om:
 Uit te wisselen hoe die rol er nu in de praktijk van de verschillende disciplines en schooltypen uitziet;
 Samen te praten over criteria waaraan we vinden dat het curriculum voor de verschillende vakken in de bovenbouwen moet gaan voldoen.
Met de uitkomsten van het gesprek wordt verder gewerkt aan het opstellen van aanbevelingen. Uiterlijk eind oktober worden deze verwacht op het ministerie van OCW.

Uitnodiging aan examendocenten Geïnteresseerd? Natuurlijk, het gaat om de toekomst van je vakgebied! Zie je kans om je van tevoren enigszins in te lezen en naar Utrecht te komen? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan via onderstaand formulier. Je ontvangt dan de benodigde informatie. Inloop met maaltijd is om 17.00 uur, aanvang met een muzische (ovbh) appetizer om 17.30, eindtijd rond 20.30 uur. Graag tot ziens*!
Aan het programma wordt nog gewerkt, zodra meer bekend is lees je dat op deze
pagina. Klik hier voor het AANMELDINGSFORMULIER

*in Cursus- en Vergadercentrum Domstad

MAAK conferentie!

SAVE THE DATE! MAAK conferentie! “Theater-educatie in de praktijk”

Een werkconferentie voor en door theaterdocenten, die binnen en buitenschools werkzaam zijn. Op donderdag 14 november bij Het Nationale Theater in Den Haag. Met inspirerende ontmoetingen, workshops én een voorstelling. Georganiseerd door de Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama (BDD) samen met het Nationale Theater.

In september staat het programma online en kun je je inschrijven.  

ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek

Voed je nieuwsgierigheid – kom naar ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek voor docenten (kunst en ckv) en theatermakers 

“Vermoord de ideeën niet, voed de nieuwsgierigheid” was te horen in de repetitiestudio van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) tijdens de Theater Toolkit trainingsdagen afgelopen april. “In de training raak je vertrouwd met het gevoel van het ‘niet weten’. Je komt in een flow van ideeën waarin je eigen gedachten kunnen kantelen.” Met de Theater Toolkit Methodiek heeft ITA een training in huis die ervaren wordt als een waardevolle bijdrage in het onderwijs. De docent kunst boort zijn eigen makerschap aan en vindt inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent krijgt een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

Er zijn voor docenten theater weinig plekken waar je je kunt onderdompelen in je vak, waar je uitgedaagd en geprikkeld wordt om zelf als maker op de vloer te staan. Reden te meer om ook in het seizoen 2019-2020 de training aan te bieden. CKV- en kunstvakdocenten kunnen zich aanmelden (theatertoolkit@ita.nl) voor de ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019 en op donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020.  

Wat is de ITA Theater Toolkit Methodiek?

De Theater Toolkit is een gevulde flightcase en een werkmethodiek die uitnodigen tot het doen van onderzoek. De flightcase die eveneens kan dienen als een mini-theater is gevuld met werkmethode-boek en tastbare tools om theater te maken. Daarnaast is er een digitaal platform met o.a.  vijf korte filmportretten van leden van het artistieke team rondom Ivo van Hove. Van regisseur naar maker en van docent naar begeleiderDe trainingen maken deel uit van een grotere gedachte over maken en creëren. Hoe krijg je ideeën en hoe verzamel je met elkaar vernieuwend, eigentijds materiaal voor je productie of presentatie en begeleid je dit traject, niet alleen als docent maar ook als kunstenaar? Dat vraagt een open mindset.

Hoofd Educatie Muriel Besemer: “De grootste uitdaging zit in de manier waarop je als docent/begeleider het onderzoek durft aan te gaan, de juiste vragen weet te stellen waarbij je de uiteindelijke vorm werkelijk durft los te laten”.V

oor meer informatie (visie afdeling educatie, ITA Theater Toolkit) of aanvragen van interviews kan er contact opgenomen worden met Wilma Smilde Senior projectleider Educatie wilma@ita.nl T + 31 (0)20 7959940

Workshop vertellend toneelspelen

Woensdag 17 april om 19.30 uur  in lokaal O16  op de HKU Janskerkhof 4 Utrecht geeft Nienke van Spreeuwel een workshop over:

Spelen in de tegenwoordige tijd,  over vertellend toneelspelen.

Dit is een boek geschreven door Paul Binnerts
Een paar quotes:
– Tegen het licht van de twee belangrijkste toneelvernieuwingen uit de twintigste eeuw, het psychologisch realisme van Stanislavski en het epische toneel van Brecht, beschrijft Paul Binnerts de conventie van het vertellende toneel. De toneelspeler stapte uit de toneellijst en deed zijn intrede in een lege toneelruimte: daar is hij als zichzelf aanwezig en wordt de verteller van het personage en het stuk dat hij speelt.
– Regisseur Paul Binnerts  maakt geloofwaardig dat het ‘vertellend toneel’ een wezenlijke en noodzakelijke vernieuwing is in dit tijdperk waar streven naar realisme -mede door de film- hoogtij viert.

Toneelspelen in de tegenwoordige tijd

Heb je interesse ? Stuur dan een mail naar b.jacobs@hetbaken.nl

Eindexamen 2019-1: testcorrectie CE kunst (algemeen) havo

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift kunst (algemeen) havo 2019? Dat kan! De kunstvakverenigingen BDD, VONKC en VLS zoeken tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken op de dag na de afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 10 kandidaten aan.

Wat ga je doen?
Je krijgt maandag 20 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen kunst (algemeen) havo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Met dit voorlopige correctievoorschrift kijk je minstens 1x een volledig examenwerk na en minstens 4x een aan jou toegewezen deel. Je komt de volgende dag, dinsdag 21 mei, naar Utrecht om je bevindingen met collega’s te bespreken. Met jouw nakijkervaringen vers in het hoofd kun je, samen met jouw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE om het conceptcorrectievoorschrift aan te passen. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit vervolgens wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op woensdag 22 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

De test wordt uitgevoerd op dinsdag 21 mei in Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. Je ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 324,18.

Voorwaarden aan deelname
Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Je moet een examenklas havo hebben in 2019, bevoegd zijn voor het vak kunst (algemeen) havo en meerjarige ervaring hebben in het corrigeren van de centrale examens kunst (algemeen) havo. Daarnaast dien je ook lid te zijn van de BDD, VONKC of VLS.

Docenten die werkzaam zijn of waren voor het CvTE of Cito, of die een bestuursfunctie vervullen bij de BDD, VLS of VONKC, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze test.

Wij hopen dat je je op dinsdag 21 mei vrij kunt maken en mee wilt werken aan de test. Wij begrijpen dat het een drukke tijd is, zowel voor jou als voor je schoolorganisatie en dat je een verzoek zult moeten doen aan je schoolleiding. Met het oog daarop heeft hebben de vakverenigingen en het CvTE een gezamenlijke brief gereed, die je kunt meenemen bij het indienen van je verzoek. Deze brief wordt direct na 8 april verstuurd aan de deelnemers aan de testcorrectie.

Aanmelding
Indien je mee wilt doen, kun je je aanmelden bij info@vonkc.nl. Meld je dan aan voor 8 april. Gebruik daarvoor het schema op pagian 2 van deze download.

Kom naar de LAB-dagen

Foto Colinda Jansen

Interessant voor docenten drama en ckv

Wat is makerschap en hoe geef je dit vorm in het kunstonderwijs op een middelbare school?

Deze vragen komen geregeld binnen op de afdeling educatie van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) vanuit zowel de secties drama/kunstvakken als CKV.

De docent drama zoekt naar inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent is sinds de vernieuwing van de eindexameneisen meer dan voorheen op zoek naar een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

ITA ontwikkelde hiervoor de Theater Toolkit Methodiek en liet zich inspireren door de werkwijze van regisseur Ivo van Hove en zijn artistieke team. Docenten uit heel Nederland kunnen vanaf nu de Theater Toolkit Methodiek aanschaffen en zich aanmelden voor de training-tweedaagse bij ITA op woensdag 24 en donderdag 25 april 2019.

Meer info: theatertoolkit@ita.nl