Examen besprekingen

Examenbesprekingen kunstvakken drama 2019

Een gewaardeerd jaarlijks leermoment, georganiseerd door de kunstvakverenigingen BDD, VONKC en VLS. Om als examendocent je ervaringen met de voorbereidingen, de afname en de correctie van de examens te bespreken met je collega’s van andere scholen. Ook jij bent (weer) van harte welkom!

1 Algemene informatie over de examenbesprekingen KUA vind je hier:
https://www.vonkc.nl/actueel/examenbesprekingen-2019

2 Opgeven voor de examenbespreking VMBO DRAMA op maandag 20 mei 2019 van 17.45 tot20.30 uur in Utrecht kan via onderstaande link:

Inschrijven

Workshop vertellend toneelspelen

Woensdag 17 april om 19.30 uur  in lokaal O16  op de HKU Janskerkhof 4 Utrecht geeft Nienke van Spreeuwel een workshop over:

Spelen in de tegenwoordige tijd,  over vertellend toneelspelen.

Dit is een boek geschreven door Paul Binnerts
Een paar quotes:
– Tegen het licht van de twee belangrijkste toneelvernieuwingen uit de twintigste eeuw, het psychologisch realisme van Stanislavski en het epische toneel van Brecht, beschrijft Paul Binnerts de conventie van het vertellende toneel. De toneelspeler stapte uit de toneellijst en deed zijn intrede in een lege toneelruimte: daar is hij als zichzelf aanwezig en wordt de verteller van het personage en het stuk dat hij speelt.
– Regisseur Paul Binnerts  maakt geloofwaardig dat het ‘vertellend toneel’ een wezenlijke en noodzakelijke vernieuwing is in dit tijdperk waar streven naar realisme -mede door de film- hoogtij viert.

Toneelspelen in de tegenwoordige tijd

Heb je interesse ? Stuur dan een mail naar b.jacobs@hetbaken.nl

Eindexamen 2019-1: testcorrectie CE kunst (algemeen) havo

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift kunst (algemeen) havo 2019? Dat kan! De kunstvakverenigingen BDD, VONKC en VLS zoeken tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken op de dag na de afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 10 kandidaten aan.

Wat ga je doen?
Je krijgt maandag 20 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen kunst (algemeen) havo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Met dit voorlopige correctievoorschrift kijk je minstens 1x een volledig examenwerk na en minstens 4x een aan jou toegewezen deel. Je komt de volgende dag, dinsdag 21 mei, naar Utrecht om je bevindingen met collega’s te bespreken. Met jouw nakijkervaringen vers in het hoofd kun je, samen met jouw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE om het conceptcorrectievoorschrift aan te passen. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit vervolgens wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op woensdag 22 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

De test wordt uitgevoerd op dinsdag 21 mei in Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. Je ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 324,18.

Voorwaarden aan deelname
Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Je moet een examenklas havo hebben in 2019, bevoegd zijn voor het vak kunst (algemeen) havo en meerjarige ervaring hebben in het corrigeren van de centrale examens kunst (algemeen) havo. Daarnaast dien je ook lid te zijn van de BDD, VONKC of VLS.

Docenten die werkzaam zijn of waren voor het CvTE of Cito, of die een bestuursfunctie vervullen bij de BDD, VLS of VONKC, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze test.

Wij hopen dat je je op dinsdag 21 mei vrij kunt maken en mee wilt werken aan de test. Wij begrijpen dat het een drukke tijd is, zowel voor jou als voor je schoolorganisatie en dat je een verzoek zult moeten doen aan je schoolleiding. Met het oog daarop heeft hebben de vakverenigingen en het CvTE een gezamenlijke brief gereed, die je kunt meenemen bij het indienen van je verzoek. Deze brief wordt direct na 8 april verstuurd aan de deelnemers aan de testcorrectie.

Aanmelding
Indien je mee wilt doen, kun je je aanmelden bij info@vonkc.nl. Meld je dan aan voor 8 april. Gebruik daarvoor het schema op pagian 2 van deze download.

Kom naar de LAB-dagen

Foto Colinda Jansen

Interessant voor docenten drama en ckv

Wat is makerschap en hoe geef je dit vorm in het kunstonderwijs op een middelbare school?

Deze vragen komen geregeld binnen op de afdeling educatie van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) vanuit zowel de secties drama/kunstvakken als CKV.

De docent drama zoekt naar inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent is sinds de vernieuwing van de eindexameneisen meer dan voorheen op zoek naar een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

ITA ontwikkelde hiervoor de Theater Toolkit Methodiek en liet zich inspireren door de werkwijze van regisseur Ivo van Hove en zijn artistieke team. Docenten uit heel Nederland kunnen vanaf nu de Theater Toolkit Methodiek aanschaffen en zich aanmelden voor de training-tweedaagse bij ITA op woensdag 24 en donderdag 25 april 2019.

Meer info: theatertoolkit@ita.nl