We zijn onderdeel van VONKC

We kijken uit naar een mooie nieuwe tijd!

Uitkijken

In 2020 zullen we gaan ontdekken op welke wijze we onze beroepsgroep binnen VONKC profileren. Met elkaar zullen we er voor zorgen dat ons vak herkenbaar en zichtbaar vertegenwoordigd wordt binnen VONKC.

Het eerste kwartaal wordt gebruikt om ook de herkenbaarheid op de site en in de nieuwsbrieven te waarborgen. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre specifiek theater en theatereducatie nieuws bij de leden theater onder de aandacht wordt gebracht. Nu blijft de site van docentendrama nog even in de lucht totdat we herkenbaar zijn binnen de site van VONKC en de VONKC nieuwsberichten.

Natuurlijk wensen wij iedereen een geïnspireerd en fonkelend 2020!

Jan van Gemert ontvangt lintje.

Het heeft zijne koninklijke hoogheid behaagd enz enz… Jan van Gemert heeft donderdagmiddag 14 november in de foyer van de Koninklijke Schouwburg een koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van Boxtel. Natuurlijk verdient Jan van Gemert een lintje voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Al jaren zet hij zich in om cultuur binnen het onderwijs op peil te houden. Daarbij geeft hij al jaren les op het Koning Willem 1 ROC in Den Bosch. Soms zeggen foto’s meer dan 1000 woorden. Ook wij feliciteren Jan!

Jan van Gemert heeft donderdagmiddag in de foyer van de Koninklijke Schouwburg een koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van Boxtel.
Jan van Gemert heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van Boxtel.

BDD gaat samen met VONKC

De kogel is door de kerk en al is het met weemoed, toch zijn we verheugd. Gisteren waren we bijeen op de HKU en kwam het resultaat van de stemming ter tafel. De BDD zal opgeheven worden en we gaan als vereniging samen met VONKC (Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur) verder. Daar zullen we ons vak Theater/Drama vertegenwoordigen. We zullen ons profileren in de commissie VONKC THEATER.

De theatercommissie zal vanaf 1 januari bestaan uit Marja Boidin, Bas Jacobs, Jolanda de Jong, Ingeborg de Lange, Emilie Koger en Tineke Ubbels. Tineke Ubbels zal als bestuurslid toetreden tot het VONKC-bestuur. Wij willen de commissie graag uitbreiden, dus denk met ons mee en kijk of je gedurende een jaar of meerdere jaren een stukje van je tijd kan besteden aan deze commissie. Het is echt ontzettend leuk werk om te doen en je kunt er ook zeker wat halen. Het brengt je nog dichter bij je vak. Daarbij ben je in de gelegenheid om dat wat je graag van een vakvereniging wilt te kunnen krijgen.

Op de conferentie van 14 november zullen we afscheid nemen van Jan van Gemert als bestuurslid. Deze functie heeft hij meer dan 25 jaar met hart en ziel vervuld. Al die jaren heeft hij gestreden voor het belang van het theateronderwijs. We zullen zijn expertise en initiatieven missen. We zijn trots op alles wat hij heeft gedaan. Maar Jan vindt het nu tijd om het werk aan anderen over te dragen. Wij zullen op een feestelijke manier afscheid van hem nemen, maar we hopen hem natuurlijk nog vaak te zien en te horen als lid van VONKC THEATER.

Het Bestuur, nu nog met

Jan, Marja, Ingeborg, Bas, Jolanda en Tineke

BEROEPSVERENIGING voor docenten theater en drama (BDD)

Bovenbouw DRAMA

Hoe gaat de bovenbouw vo er uitzien als het aan VONKC en BDD ligt?

VONKC en BDD hebben gisteren in een gezamenlijk advies aan het ministerie van OCW hun visie gegeven over hoe de kunstvakken en kunstvakexamens in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs er in de toekomst uit zouden moeten zien. Hiermee reageerden we op de vraag van het ministerie over hoe aan de uitkomsten van Curriculum.nu een vervolg kan worden gegeven in de bovenbouw van het vo.

Ons advies gaat over alle niveaus van het voorgezet onderwijs, van praktijk- en speciaal-onderwijs tot vmbo en havo-vwo. Niet alleen gaat het daarbij over de afzonderlijke kunstdisciplines en de kunstexamenvakken, maar ook over het vak CKV dat nog niet breed in alle niveaus is ingevoerd.

Een wezenlijk onderdeel van ons advies is dat er een grotere uniformering komt van de kunstexamens, zowel tussen als binnen de niveaus. Als het ons ligt worden alle verschillen opgeheven behalve die waarvoor inhoudelijke of programmatische gronden bestaan. Een ander punt waar we voor pleiten is dat de praktijk wezenlijk en substantieel onderdeel is van de centrale examinering. Dit is voor vmbo Beeldende vorming en vwo TeHaTex nu al het geval. Dit willen we graag behouden en uitgebreid zien naar de examens dans en theater en naar alle schoolniveaus.

Naast ons eigen advies hebben we samen met de andere verenigingen VLS (muziek) en VNK-e (kunsthistorici) een gezamenlijk advies uitgebracht. Dit advies – in de vorm van vier ontwerpeisen – raakt een aantal kernpunten van wat we gezamenlijk vinden dat nodig is voor goed kunstonderwijs in de bovenbouw. Met enige trots kunnen we vaststellen dat we ondanks onze verschillen samen ook tot één geluid kunnen besluiten. Dat is strategisch van groot belang!

Graag verwijzen we jullie voor de beide volledige adviezen naar deze downloads:

Advies van BDD en VONKC over de herinrichting van de bovenbouw voortgezet onderwijs

VONKC – BDD – VLS – VNK-e: Ontwerpeisen voor de Kunstexamenvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

BDD/HNT/ITA – MAAK conferentie – 14 november Den Haag (opgeven kan tot en met 6 november)

Het Nationale Theater en Internationaal Theater Amsterdam zijn dit jaar gastcurator van de conferentie van de Beroepsvereniging voor docenten Theater en Drama.
Gezamenlijk nodigen wij collega-theaterdocenten, binnen- én buitenschools werkzaam, uit op donderdag 14 november bij Het Nationale Theater in Den Haag voor een dag vol inspiratie, samen onderzoeken en maken.

Deze MAAK conferentie borduurt voort op de onderwijsmanifestatie MAAK die bij HNT werd gehouden in het najaar van 2018. Tijdens deze manifestatie onderzochten we een werkwijze waarbij deelnemers onder leiding van een kunstenaar of kunstdocent zelf theatraal onderzoek doen, naar een thema dat hen interesseert of uitdaagt.

Nieuwsgierigheid, ‘niet weten’, onderzoek en proces zijn de uitgangspunten van MAAK.
Het is de bedoeling dat de deelnemer zichzelf als maker en kunstenaar opstelt en via onderzoek werkt met zijn/haar eigen gedachtewereld in relatie tot een sociale omgeving.

Tijdens het ochtendprogramma van de dag werken we met elkaar opdat we verrast worden door de (maak)processen waar we in terecht komen. Onderwerp is wat betekent makerschap voor jou en hoe gebruik je dat in je eigen werkpraktijk. Tijdens het middagprogramma kun je verschillende workshops volgen, waarin één onderwerp wordt uitgediept. We sluiten de dag af met een gezamenlijk diner en met de succesvoorstelling Bloedlink van HNTjong en Dox.

Programma donderdag 14 november 2019
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.15 Opening van de dag
10.15 – 12.45 Ochtendprogramma; MAAK
12.45 – 13.45 Lunchpauze
13.45 – 16.45 Middagprogramma workshops
16.45 – 18.45 Borrel en buffet
19.00 – 20.00 Voorstellingsbezoek Bloedlink
20.00 Bar is open

De Koninklijke Schouwburg
Korte Voorhout 3
2511 CW Den Haag

ANNULEREN MET RESTITUTIE KAN BIJ ANNULERING VOOR 10 NOVEMBER

Workshops

Tijdens de lunch op de dag zelf kun je een workshop kiezen. Vol=vol.

1 Filosoferen met kinderen/jongeren en het ontwerpen van theatrale startscenario’s. Door Muriël Besemer (ITA) en Lotte de Leeuw (HNT)

2 Interactieve maak- en presentatie vormen ontwerpen met en voor kinderen en jongeren. Karlijn Benthem (MAAK) en Rosa Fontein (ITA)

3 Theatervormgeving nav teksten uit Trojan Wars (HNTjong). Door Dirk Sonneveld (MAAK) en Lejo DeHingh (HNT)

4 Bloedlink; Van voorstelling naar projectonderwijs. Door Dimphna van Kempen (HNT) en Sebastiaan van Loenen (HNT)

OM JE IN TE SCHRIJVEN voor de MAAK CONFERENTIE klik HIER

Bovenbouw bijeenkomst curriculum.nu op woensdag 25 september

VONKC en BDD zijn gevraagd aanbevelingen te doen aan minister Slob voor de bovenbouw van (praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo/vwo) in het kader van curriculum.nu. De vraag is de rol van ons vak in de bovenbouw te beschrijven en daarbij te differentiëren naar alle bovenbouwtypen. Verder mogen we inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

We organiseren daartoe samen een bijeenkomst op 25 september om:
 Uit te wisselen hoe die rol er nu in de praktijk van de verschillende disciplines en schooltypen uitziet;
 Samen te praten over criteria waaraan we vinden dat het curriculum voor de verschillende vakken in de bovenbouwen moet gaan voldoen.
Met de uitkomsten van het gesprek wordt verder gewerkt aan het opstellen van aanbevelingen. Uiterlijk eind oktober worden deze verwacht op het ministerie van OCW.

Uitnodiging aan examendocenten Geïnteresseerd? Natuurlijk, het gaat om de toekomst van je vakgebied! Zie je kans om je van tevoren enigszins in te lezen en naar Utrecht te komen? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan via onderstaand formulier. Je ontvangt dan de benodigde informatie. Inloop met maaltijd is om 17.00 uur, aanvang met een muzische (ovbh) appetizer om 17.30, eindtijd rond 20.30 uur. Graag tot ziens*!
Aan het programma wordt nog gewerkt, zodra meer bekend is lees je dat op deze
pagina. Klik hier voor het AANMELDINGSFORMULIER

*in Cursus- en Vergadercentrum Domstad

ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek

Voed je nieuwsgierigheid – kom naar ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek voor docenten (kunst en ckv) en theatermakers 

“Vermoord de ideeën niet, voed de nieuwsgierigheid” was te horen in de repetitiestudio van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) tijdens de Theater Toolkit trainingsdagen afgelopen april. “In de training raak je vertrouwd met het gevoel van het ‘niet weten’. Je komt in een flow van ideeën waarin je eigen gedachten kunnen kantelen.” Met de Theater Toolkit Methodiek heeft ITA een training in huis die ervaren wordt als een waardevolle bijdrage in het onderwijs. De docent kunst boort zijn eigen makerschap aan en vindt inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent krijgt een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

Er zijn voor docenten theater weinig plekken waar je je kunt onderdompelen in je vak, waar je uitgedaagd en geprikkeld wordt om zelf als maker op de vloer te staan. Reden te meer om ook in het seizoen 2019-2020 de training aan te bieden. CKV- en kunstvakdocenten kunnen zich aanmelden (theatertoolkit@ita.nl) voor de ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019 en op donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020.  

Wat is de ITA Theater Toolkit Methodiek?

De Theater Toolkit is een gevulde flightcase en een werkmethodiek die uitnodigen tot het doen van onderzoek. De flightcase die eveneens kan dienen als een mini-theater is gevuld met werkmethode-boek en tastbare tools om theater te maken. Daarnaast is er een digitaal platform met o.a.  vijf korte filmportretten van leden van het artistieke team rondom Ivo van Hove. Van regisseur naar maker en van docent naar begeleiderDe trainingen maken deel uit van een grotere gedachte over maken en creëren. Hoe krijg je ideeën en hoe verzamel je met elkaar vernieuwend, eigentijds materiaal voor je productie of presentatie en begeleid je dit traject, niet alleen als docent maar ook als kunstenaar? Dat vraagt een open mindset.

Hoofd Educatie Muriel Besemer: “De grootste uitdaging zit in de manier waarop je als docent/begeleider het onderzoek durft aan te gaan, de juiste vragen weet te stellen waarbij je de uiteindelijke vorm werkelijk durft los te laten”.V

oor meer informatie (visie afdeling educatie, ITA Theater Toolkit) of aanvragen van interviews kan er contact opgenomen worden met Wilma Smilde Senior projectleider Educatie wilma@ita.nl T + 31 (0)20 7959940

Workshop vertellend toneelspelen

Woensdag 17 april om 19.30 uur  in lokaal O16  op de HKU Janskerkhof 4 Utrecht geeft Nienke van Spreeuwel een workshop over:

Spelen in de tegenwoordige tijd,  over vertellend toneelspelen.

Dit is een boek geschreven door Paul Binnerts
Een paar quotes:
– Tegen het licht van de twee belangrijkste toneelvernieuwingen uit de twintigste eeuw, het psychologisch realisme van Stanislavski en het epische toneel van Brecht, beschrijft Paul Binnerts de conventie van het vertellende toneel. De toneelspeler stapte uit de toneellijst en deed zijn intrede in een lege toneelruimte: daar is hij als zichzelf aanwezig en wordt de verteller van het personage en het stuk dat hij speelt.
– Regisseur Paul Binnerts  maakt geloofwaardig dat het ‘vertellend toneel’ een wezenlijke en noodzakelijke vernieuwing is in dit tijdperk waar streven naar realisme -mede door de film- hoogtij viert.

Toneelspelen in de tegenwoordige tijd

Heb je interesse ? Stuur dan een mail naar b.jacobs@hetbaken.nl

Eindexamen 2019-1: testcorrectie CE kunst (algemeen) havo

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift kunst (algemeen) havo 2019? Dat kan! De kunstvakverenigingen BDD, VONKC en VLS zoeken tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken op de dag na de afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 10 kandidaten aan.

Wat ga je doen?
Je krijgt maandag 20 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen kunst (algemeen) havo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Met dit voorlopige correctievoorschrift kijk je minstens 1x een volledig examenwerk na en minstens 4x een aan jou toegewezen deel. Je komt de volgende dag, dinsdag 21 mei, naar Utrecht om je bevindingen met collega’s te bespreken. Met jouw nakijkervaringen vers in het hoofd kun je, samen met jouw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE om het conceptcorrectievoorschrift aan te passen. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit vervolgens wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op woensdag 22 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

De test wordt uitgevoerd op dinsdag 21 mei in Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. Je ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 324,18.

Voorwaarden aan deelname
Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Je moet een examenklas havo hebben in 2019, bevoegd zijn voor het vak kunst (algemeen) havo en meerjarige ervaring hebben in het corrigeren van de centrale examens kunst (algemeen) havo. Daarnaast dien je ook lid te zijn van de BDD, VONKC of VLS.

Docenten die werkzaam zijn of waren voor het CvTE of Cito, of die een bestuursfunctie vervullen bij de BDD, VLS of VONKC, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze test.

Wij hopen dat je je op dinsdag 21 mei vrij kunt maken en mee wilt werken aan de test. Wij begrijpen dat het een drukke tijd is, zowel voor jou als voor je schoolorganisatie en dat je een verzoek zult moeten doen aan je schoolleiding. Met het oog daarop heeft hebben de vakverenigingen en het CvTE een gezamenlijke brief gereed, die je kunt meenemen bij het indienen van je verzoek. Deze brief wordt direct na 8 april verstuurd aan de deelnemers aan de testcorrectie.

Aanmelding
Indien je mee wilt doen, kun je je aanmelden bij info@vonkc.nl. Meld je dan aan voor 8 april. Gebruik daarvoor het schema op pagian 2 van deze download.