BDD/HNT/ITA – MAAK conferentie – 14 november Den Haag

Het Nationale Theater en Internationaal Theater Amsterdam zijn dit jaar gastcurator van de conferentie van de Beroepsvereniging voor docenten Theater en Drama.
Gezamenlijk nodigen wij collega-theaterdocenten, binnen- én buitenschools werkzaam, uit op donderdag 14 november bij Het Nationale Theater in Den Haag voor een dag vol inspiratie, samen onderzoeken en maken.

Deze MAAK conferentie borduurt voort op de onderwijsmanifestatie MAAK die bij HNT werd gehouden in het najaar van 2018. Tijdens deze manifestatie onderzochten we een werkwijze waarbij deelnemers onder leiding van een kunstenaar of kunstdocent zelf theatraal onderzoek doen, naar een thema dat hen interesseert of uitdaagt.

Nieuwsgierigheid, ‘niet weten’, onderzoek en proces zijn de uitgangspunten van MAAK.
Het is de bedoeling dat de deelnemer zichzelf als maker en kunstenaar opstelt en via onderzoek werkt met zijn/haar eigen gedachtewereld in relatie tot een sociale omgeving.

Tijdens het ochtendprogramma van de dag werken we met elkaar opdat we verrast worden door de (maak)processen waar we in terecht komen. Onderwerp is wat betekent makerschap voor jou en hoe gebruik je dat in je eigen werkpraktijk. Tijdens het middagprogramma kun je verschillende workshops volgen, waarin één onderwerp wordt uitgediept. We sluiten de dag af met een gezamenlijk diner en met de succesvoorstelling Bloedlink van HNTjong en Dox.

Programma donderdag 14 november 2019
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.15 Opening van de dag
10.15 – 12.45 Ochtendprogramma; MAAK
12.45 – 13.45 Lunchpauze
13.45 – 16.45 Middagprogramma workshops
16.45 – 18.45 Borrel en buffet
19.00 – 20.00 Voorstellingsbezoek Bloedlink
20.00 Bar is open

De Koninklijke Schouwburg
Korte Voorhout 3
2511 CW Den Haag

Workshops

Tijdens de lunch op de dag zelf kun je een workshop kiezen. Vol=vol.

1 Filosoferen met kinderen/jongeren en het ontwerpen van theatrale startscenario’s. Door Muriël Besemer (ITA) en Lotte de Leeuw (HNT)

2 Van het wat naar het hoe; hoe breng je de uitgangspunten van curriculum.nu in de praktijk vanuit je eigen makerschap. Door Debbie Klarenbeek (MAAK) en Anouk Notenboom (MAAK). Beide ook lid van de ontwikkelgroep kunst en cultuur in curriculum.nu

3 Interactieve maak- en presentatie vormen ontwerpen met en voor kinderen en jongeren. Karlijn Benthem (MAAK) en Rosa Fontein (ITA)

4 Theatervormgeving nav teksten uit Trojan Wars (HNTjong). Door Dirk Sonneveld (MAAK) en Lejo DeHingh (HNT)

5 Bloedlink; Van voorstelling naar projectonderwijs. Door Dimphna van Kempen (HNT) en Sebastiaan van Loenen (HNT)

6 Soundpainting, een introductie; Soundpainting is een universele gebarentaal voor muzikanten, acteurs, dansers en beeldend kunstenaars om ‘live’ mee te componeren. Door Iselin van Duuren (HNT) en Maartje van Amersfoort (MAAK/BDD)

OM JE IN TE SCHRIJVEN voor de MAAK CONFERENTIE klik HIER

Bovenbouw bijeenkomst curriculum.nu op woensdag 25 september

VONKC en BDD zijn gevraagd aanbevelingen te doen aan minister Slob voor de bovenbouw van (praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo/vwo) in het kader van curriculum.nu. De vraag is de rol van ons vak in de bovenbouw te beschrijven en daarbij te differentiëren naar alle bovenbouwtypen. Verder mogen we inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

We organiseren daartoe samen een bijeenkomst op 25 september om:
 Uit te wisselen hoe die rol er nu in de praktijk van de verschillende disciplines en schooltypen uitziet;
 Samen te praten over criteria waaraan we vinden dat het curriculum voor de verschillende vakken in de bovenbouwen moet gaan voldoen.
Met de uitkomsten van het gesprek wordt verder gewerkt aan het opstellen van aanbevelingen. Uiterlijk eind oktober worden deze verwacht op het ministerie van OCW.

Uitnodiging aan examendocenten Geïnteresseerd? Natuurlijk, het gaat om de toekomst van je vakgebied! Zie je kans om je van tevoren enigszins in te lezen en naar Utrecht te komen? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan via onderstaand formulier. Je ontvangt dan de benodigde informatie. Inloop met maaltijd is om 17.00 uur, aanvang met een muzische (ovbh) appetizer om 17.30, eindtijd rond 20.30 uur. Graag tot ziens*!
Aan het programma wordt nog gewerkt, zodra meer bekend is lees je dat op deze
pagina. Klik hier voor het AANMELDINGSFORMULIER

*in Cursus- en Vergadercentrum Domstad

ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek

Voed je nieuwsgierigheid – kom naar ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek voor docenten (kunst en ckv) en theatermakers 

“Vermoord de ideeën niet, voed de nieuwsgierigheid” was te horen in de repetitiestudio van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) tijdens de Theater Toolkit trainingsdagen afgelopen april. “In de training raak je vertrouwd met het gevoel van het ‘niet weten’. Je komt in een flow van ideeën waarin je eigen gedachten kunnen kantelen.” Met de Theater Toolkit Methodiek heeft ITA een training in huis die ervaren wordt als een waardevolle bijdrage in het onderwijs. De docent kunst boort zijn eigen makerschap aan en vindt inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent krijgt een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

Er zijn voor docenten theater weinig plekken waar je je kunt onderdompelen in je vak, waar je uitgedaagd en geprikkeld wordt om zelf als maker op de vloer te staan. Reden te meer om ook in het seizoen 2019-2020 de training aan te bieden. CKV- en kunstvakdocenten kunnen zich aanmelden (theatertoolkit@ita.nl) voor de ITA trainingsdagen Theater Toolkit Methodiek op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019 en op donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020.  

Wat is de ITA Theater Toolkit Methodiek?

De Theater Toolkit is een gevulde flightcase en een werkmethodiek die uitnodigen tot het doen van onderzoek. De flightcase die eveneens kan dienen als een mini-theater is gevuld met werkmethode-boek en tastbare tools om theater te maken. Daarnaast is er een digitaal platform met o.a.  vijf korte filmportretten van leden van het artistieke team rondom Ivo van Hove. Van regisseur naar maker en van docent naar begeleiderDe trainingen maken deel uit van een grotere gedachte over maken en creëren. Hoe krijg je ideeën en hoe verzamel je met elkaar vernieuwend, eigentijds materiaal voor je productie of presentatie en begeleid je dit traject, niet alleen als docent maar ook als kunstenaar? Dat vraagt een open mindset.

Hoofd Educatie Muriel Besemer: “De grootste uitdaging zit in de manier waarop je als docent/begeleider het onderzoek durft aan te gaan, de juiste vragen weet te stellen waarbij je de uiteindelijke vorm werkelijk durft los te laten”.V

oor meer informatie (visie afdeling educatie, ITA Theater Toolkit) of aanvragen van interviews kan er contact opgenomen worden met Wilma Smilde Senior projectleider Educatie wilma@ita.nl T + 31 (0)20 7959940

Workshop vertellend toneelspelen

Woensdag 17 april om 19.30 uur  in lokaal O16  op de HKU Janskerkhof 4 Utrecht geeft Nienke van Spreeuwel een workshop over:

Spelen in de tegenwoordige tijd,  over vertellend toneelspelen.

Dit is een boek geschreven door Paul Binnerts
Een paar quotes:
– Tegen het licht van de twee belangrijkste toneelvernieuwingen uit de twintigste eeuw, het psychologisch realisme van Stanislavski en het epische toneel van Brecht, beschrijft Paul Binnerts de conventie van het vertellende toneel. De toneelspeler stapte uit de toneellijst en deed zijn intrede in een lege toneelruimte: daar is hij als zichzelf aanwezig en wordt de verteller van het personage en het stuk dat hij speelt.
– Regisseur Paul Binnerts  maakt geloofwaardig dat het ‘vertellend toneel’ een wezenlijke en noodzakelijke vernieuwing is in dit tijdperk waar streven naar realisme -mede door de film- hoogtij viert.

Toneelspelen in de tegenwoordige tijd

Heb je interesse ? Stuur dan een mail naar b.jacobs@hetbaken.nl

Eindexamen 2019-1: testcorrectie CE kunst (algemeen) havo

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift kunst (algemeen) havo 2019? Dat kan! De kunstvakverenigingen BDD, VONKC en VLS zoeken tien docenten om op basis van het werk van hun eigen leerlingen het voorlopige correctievoorschrift te komen bespreken op de dag na de afname. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) levert ook 10 kandidaten aan.

Wat ga je doen?
Je krijgt maandag 20 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen kunst (algemeen) havo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Met dit voorlopige correctievoorschrift kijk je minstens 1x een volledig examenwerk na en minstens 4x een aan jou toegewezen deel. Je komt de volgende dag, dinsdag 21 mei, naar Utrecht om je bevindingen met collega’s te bespreken. Met jouw nakijkervaringen vers in het hoofd kun je, samen met jouw collega’s, voorstellen doen aan het CvTE om het conceptcorrectievoorschrift aan te passen. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit vervolgens wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op woensdag 22 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

De test wordt uitgevoerd op dinsdag 21 mei in Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. Je ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 324,18.

Voorwaarden aan deelname
Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Je moet een examenklas havo hebben in 2019, bevoegd zijn voor het vak kunst (algemeen) havo en meerjarige ervaring hebben in het corrigeren van de centrale examens kunst (algemeen) havo. Daarnaast dien je ook lid te zijn van de BDD, VONKC of VLS.

Docenten die werkzaam zijn of waren voor het CvTE of Cito, of die een bestuursfunctie vervullen bij de BDD, VLS of VONKC, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze test.

Wij hopen dat je je op dinsdag 21 mei vrij kunt maken en mee wilt werken aan de test. Wij begrijpen dat het een drukke tijd is, zowel voor jou als voor je schoolorganisatie en dat je een verzoek zult moeten doen aan je schoolleiding. Met het oog daarop heeft hebben de vakverenigingen en het CvTE een gezamenlijke brief gereed, die je kunt meenemen bij het indienen van je verzoek. Deze brief wordt direct na 8 april verstuurd aan de deelnemers aan de testcorrectie.

Aanmelding
Indien je mee wilt doen, kun je je aanmelden bij info@vonkc.nl. Meld je dan aan voor 8 april. Gebruik daarvoor het schema op pagian 2 van deze download.

Kom naar de LAB-dagen

Foto Colinda Jansen

Interessant voor docenten drama en ckv

Wat is makerschap en hoe geef je dit vorm in het kunstonderwijs op een middelbare school?

Deze vragen komen geregeld binnen op de afdeling educatie van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) vanuit zowel de secties drama/kunstvakken als CKV.

De docent drama zoekt naar inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent is sinds de vernieuwing van de eindexameneisen meer dan voorheen op zoek naar een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

ITA ontwikkelde hiervoor de Theater Toolkit Methodiek en liet zich inspireren door de werkwijze van regisseur Ivo van Hove en zijn artistieke team. Docenten uit heel Nederland kunnen vanaf nu de Theater Toolkit Methodiek aanschaffen en zich aanmelden voor de training-tweedaagse bij ITA op woensdag 24 en donderdag 25 april 2019.

Meer info: theatertoolkit@ita.nl

Vacature vaststellingscommissie VMBO Drama

Het College van Toetsing en Examinering (CVTE) zoekt een nieuw lid voor de vaststellingscommissie VMBO drama. Deze commissie stelt centrale Vmbo drama examens vast. Zij vraagt aan de BDD een voordracht. De vacature gaat dit voorjaar in.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.

•Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype (in dit geval dus eindexamenklassen drama GL/TL).

•Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.

•Heeft belangstelling voor examenopgaven.

•Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest.”

Belangstellende kunnen hun motivatie mailen aan info@docentenddrama.nl met een CV.
Dit kan tot 1 maart aanstaande.

Curriculum.nu 5e fase

VONKC en BDD over Bouwstenen aan Ontwikkelteam Kunst en Cultuur; hierna de vijfde fase!

Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur presenteerde begin januari haar vierde tussendocument. Centraal stond daarin de ontwikkeling van bouwstenen. Deze gaan over wat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs straks gaan leren op het gebied van Kunst en Cultuur. Hoewel pas vier van de negen bouwstenen klaar waren, wilde het ontwikkelteam toch al het veld al consulteren. Met name om te beoordelen of ze de goede kant opgingen.

VONKC en BDD hebben deze vraag van het ontwikkelteam samen opgepakt en organiseerden hierover samen op 16 januari een bijeenkomst. Behalve verhelderend was het erg leuk om met elkaar de bouwstenen  door te spitten, over details te bomen en ook de grote lijn in het vizier te houden. Dit leverde een grote hoeveelheid vragen en adviezen op die door de besturen van VONKC en BDD vervolgens zijn ingebracht in een van de twee landelijke stakeholdersbijeenkomsten op 23 januari. Daarbij waren vrijwel alle leden van het ontwikkelteam aanwezig. Er ontstond een interessante en constructieve uitwisseling.

VONKC en BDD hebben hun vragen en adviezen aan het ontwikkelteam gebundeld en ge-upload op de curriculum.nu-site en kunnen door iedereen nagelezen worden in het hier bijgevoegde document.

Hoe nu verder?

Curriculum.nu gaat haar laatste fase in. Er volgen nog twee trajecten.

  • Het eerste bestaat uit het vervolmaken van het grote raamwerk van visie, grote opdrachten en bouwstenen. Tezamen wordt dat het voorstel voor de curriculumrevisie. Dit wordt dan voor een laatste keer ter consultatie voorgelegd aan het veld.
  • Het tweede traject betreft de (her)inrichting van bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Kort na de zomervakantie zal het advies van curriculum.nu naar de regering en de Tweede Kamer gaan. Deze bepalen uiteindelijk wat er met alle voorstellen en ideeën gebeurt.

Respons uit het werkveld

Het ontwikkelteam en wij als beroepsverenigingen vinden het van groot belang dat de werkvloer respons geeft. Die gelegenheid is er en wij willen onze leden dan ook met klem vragen te reageren. Wat vind je goed aan de lijn die nu neergezet wordt en waar zou je graag aanvullingen zien? We helpen elkaar alleen als we op een positieve en constructieve manier het ontwikkelteam helpen een mooie en goede leerlijn neer te kunnen zetten.

Notitie bovenbouwen

De vakverenigingen zijn elk uitgenodigd om een notitie  in te dienen bij Curriculum.nu. Over hoe wij (VONKC/BDD of desgewenst samen met VLS en VNK-e) naar de toekomstige bovenbouwen havo en vwo en vmbo kijken. We willen daarover heel graag met zoveel mogelijk leden in gesprek gaan en roepen iedereen op daaraan mee te doen.

Denk je mee?

Houd de oproepen en het verdere tijdpad van curriculum.nu op deze site in de gaten en kom naar onze bijeenkomsten of lever input!!

Consultatiebijeenkomst Curriculum.nu

Vierde consultatiebijeenkomst kunstvakverenigingen over Curriculum.nu op 16 januari 2019 in Utrecht

Bouwstenen: kennis en vaardigheden, wat moeten leerlingen straks kennen en kunnen? Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur kwam van 12 tot 14 december voor de vierde keer bijeen om te praten over een nieuw curriculum voor PO en VO. Dit keer stonden de bouwstenen voor het nieuwe curriculum op de agenda. De bouwstenen benoemen de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. Het ontwikkelteam baseert zich hierbij op de visie op het leergebied en de grote opdrachten die in eerdere ontwikkelsessies zijn uitgewerkt.

Van 13 tot en met 15 februari is de vijfde ontwikkelsessie van curriculum.nu. Het traject heeft van minister Slob meer tijd gekregen, het eindadvies mag na de zomervakantie worden opgeleverd. Lees meer over dit uitstel op de VONKC-site.

Lees meer over het traject op curriculum.nu
Zie ook ons dossier curriculum.nu voor eerder geplaatste nieuwsberichten.

Praktische informatie

  • De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht, in Cursus- en Vergadercentrum Domstad;
  • In de week voorafgaand ontvangt je een mail met het programma, de exacte locatie en een routebeschrijving;
  • Inloop vanaf 17.00 uur, start om 17.30 uur, einde uiterlijk 20.30 uur;
  • We zorgen voor een eenvoudige maaltijd.
  • Meld je i.v.m. de organisatie en catering alsjeblieft zo spoedig mogelijk hieronder aan! Mocht je overhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn laat het ons dan tijdig weten.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier consultatiebijeenkomsten Curriculum.nu.

Vorige artikel VONKC Studiedag ‘Over Leren’ wordt verschoven naar het voorjaar.