Bovenbouw bijeenkomst curriculum.nu op woensdag 25 september

VONKC en BDD zijn gevraagd aanbevelingen te doen aan minister Slob voor de bovenbouw van (praktijkonderwijs/vso/vmbo/havo/vwo) in het kader van curriculum.nu. De vraag is de rol van ons vak in de bovenbouw te beschrijven en daarbij te differentiëren naar alle bovenbouwtypen. Verder mogen we inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

We organiseren daartoe samen een bijeenkomst op 25 september om:
 Uit te wisselen hoe die rol er nu in de praktijk van de verschillende disciplines en schooltypen uitziet;
 Samen te praten over criteria waaraan we vinden dat het curriculum voor de verschillende vakken in de bovenbouwen moet gaan voldoen.
Met de uitkomsten van het gesprek wordt verder gewerkt aan het opstellen van aanbevelingen. Uiterlijk eind oktober worden deze verwacht op het ministerie van OCW.

Uitnodiging aan examendocenten Geïnteresseerd? Natuurlijk, het gaat om de toekomst van je vakgebied! Zie je kans om je van tevoren enigszins in te lezen en naar Utrecht te komen? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan via onderstaand formulier. Je ontvangt dan de benodigde informatie. Inloop met maaltijd is om 17.00 uur, aanvang met een muzische (ovbh) appetizer om 17.30, eindtijd rond 20.30 uur. Graag tot ziens*!
Aan het programma wordt nog gewerkt, zodra meer bekend is lees je dat op deze
pagina. Klik hier voor het AANMELDINGSFORMULIER

*in Cursus- en Vergadercentrum Domstad