Kom naar de LAB-dagen

Foto Colinda Jansen

Interessant voor docenten drama en ckv

Wat is makerschap en hoe geef je dit vorm in het kunstonderwijs op een middelbare school?

Deze vragen komen geregeld binnen op de afdeling educatie van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) vanuit zowel de secties drama/kunstvakken als CKV.

De docent drama zoekt naar inspirerende voorbeelden uit de praktijk en de CKV-docent is sinds de vernieuwing van de eindexameneisen meer dan voorheen op zoek naar een invulling van het ‘eigen onderzoek van de leerling’.

ITA ontwikkelde hiervoor de Theater Toolkit Methodiek en liet zich inspireren door de werkwijze van regisseur Ivo van Hove en zijn artistieke team. Docenten uit heel Nederland kunnen vanaf nu de Theater Toolkit Methodiek aanschaffen en zich aanmelden voor de training-tweedaagse bij ITA op woensdag 24 en donderdag 25 april 2019.

Meer info: theatertoolkit@ita.nl

Vacature vaststellingscommissie VMBO Drama

Het College van Toetsing en Examinering (CVTE) zoekt een nieuw lid voor de vaststellingscommissie VMBO drama. Deze commissie stelt centrale Vmbo drama examens vast. Zij vraagt aan de BDD een voordracht. De vacature gaat dit voorjaar in.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.

•Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype (in dit geval dus eindexamenklassen drama GL/TL).

•Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.

•Heeft belangstelling voor examenopgaven.

•Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest.”

Belangstellende kunnen hun motivatie mailen aan info@docentenddrama.nl met een CV.
Dit kan tot 1 maart aanstaande.