Kunstvakken ‘buiten het kerncurriculum’ onacceptabel; óók bij overmacht!

De BDD heeft in een brief haar stevige ongenoegen geuit over de oplossingen die minister Slob en de Onderwijsinspectie aandragen in de ‘Handreiking lerarentekort primair onderwijs’. De genoemde opties in het hoofdstuk ‘Oplossingen bij overmacht’ zijn vervreemdend, beangstigend en devaluerend voor de kunstvakken!

Samen met de andere partners in het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) heeft VONKC in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW opgeroepen minister Arie Slob ter verantwoording te roepen voor zijn wettelijk onjuiste en niets oplossende interventies om het lerarentekort in het primair onderwijs weg te nemen.
Het advies is om in plaats van onbevoegden in te huren, het beschikbare geld in te zetten voor bevoegde vakleerkrachten (die eerder wegbezuinigd werden). Uiteraard is het Beraad van harte bereid dit advies nader toe te lichten.

Het SBK bestaat onder meer uit de kunstonderwijsvakverenigingen, de docentenopleidingen voor kunst en cultuur en het kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst (LKCA)