Visiedocument

In 2017 is er een nieuw visiedocument gemaakt

In dit document geeft de Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama (BDD) haar visie op de positie en het belang van het vak drama en op het belang vVISIE DOCUMENTan theateronderwijs in het curriculum van de nabije toekomst.
We beschrijven de gewenste ontwikkeling voor de komende tien jaar en do

 

en 12 concrete aanbevelingen. Het gaat daarbij vooral om het vak drama in primair en voortgezet onderwijs, maar ook om de betekenis voor de docentenopleidingen in het hoger onderwijs (o.a. leerkracht basisonderwijs,
vakdocent drama / theater). Om verwarring te voorkomen zullen we in dit visiedocument de term drama hanteren voor het schoolvak en de term theater voor de professionele praktijk.

Klik hier voor het visiedocument