vacature vaststellingscommissie CVTE

Het College van Toetsing en Examinering (CVTE) vraagt  een lid van de vaststellingscommissie vmbo Drama.
“De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.
-Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype (in dit geval dus eindexamenklassen drama GL/TL).
-Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode.
-Heeft belangstelling voor examenopgaven.
-Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest.”

Belangstellenden kunnen een korte brief mailen aan info@docentendrama.nl met een CV.