Programma Conferentie Theater, de wereld in je hand

Programma Conferentie  Theater, de wereld in je hand zaterdag 17 maart 2018

 

09.30  Inloop

10.00 Theater, de wereld in je hand.

10.15 Keynote De ontmoeting. Spel met meegebrachte bronnen.

11.45  Lunch

12.30  Workshops en Voorstelling ‘Back to Back’ van DEGASTEN

17.00   Borrel

18.00  Sluiting

10.15 De ontmoeting. De wereld in je hand?

Het begin van een conferentie vraagt om een key-note: een verhaal dat de toon zet. Bij ‘de wereld in je hand’ is de key-note meerstemmig! 

Wat zijn de bronnen die jou inspireren, de bronnen die je telkens opnieuw iets te zeggen hebben in je werk, je leven, de bronnen waar je telkens naar terugkeert?  

Iedere deelnemer neemt daartoe drie bronnen mee: een tekst, een beeld en een voorwerp. 

 

Met die bronnen bouwen we in kleine groepen aan een theatrale omgeving en verbeelding waar we met elkaar doorheen zullen reizen. Elke stem wordt hoorbaar.
Deze eerste etappe van de Conferentie  ‘De wereld in je hand’ wordt met een kleine voorstelling ingeleid en afgesloten door Bart van Rosmalen en Anouk Saleming waarin ze spreken van het verlangen naar eigen vrije ruimte tegenover de toenemende druk van protocol en verantwoording. Hoe worden we van volgers weer makers? ‘Wees een reiziger’ is een blijmoedige aanmoediging om dat wat gemist kan worden los te laten en de stap naar het onbekende te zetten.

Opening door Bart van Rosmalen en Anouk Saleming

Bart van Rosmalen,  improviserend cellist en regisseur is vanaf 2014 werkzaam bij HKU als lector ‘kunst en professionalisering‘. Sinds eind jaren 1990 is van Rosmalen in verschillende rollen als adviseur, opleider, lector en moderator intensief betrokken bij het versterken van het internationale kunstvakonderwijs door praktijkgericht onderzoek. Hij stelt in zijn aanpak het begrip ‘Connecting Conversations’ centraal en werkt aan nieuwe duurzame verbindingen tussen kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Zijn focus ligt daarin altijd bij de mens, de professional die het moet doen.

Anouk Saleming, theaterschrijver, schreef theaterteksten voor o.a. De Gasten (voorheen Jong Rast), de PeerGroup, Stella Den Haag, The Locals, Danstheater Aya en Komma4. In 2005 ontving zij voor haar jeugdtheaterstukken het Charlotte Köhler Stipendium en in 2012 won zij met het stuk ‘Runnin’Blue’ de internationale jeugdtheaterprijs Kaas en Kappes. Haar eerste roman Paradise Now is bekroond met de debutantenprijs van de jonge jury 2017. Sinds 2005 is Saleming als schrijfdocent verbonden aan HKU en sinds 2014 ook actief in het lectoraat ‘kunst en professionalisering’. Samen met Bart van Rosmalen (in de rol van illustrator) publiceerde Saleming de poëziebundel Maangezichten.

Van Rosmalen en Saleming maken muziektheatrale lezingen over onderwijsvernieuwing en begeleiden met inzet van poëzie, muziek en gespreksvormen diverse beroepsgroepen bij professionalisering en organisatieverandering.

 Voorstelling  van DEGASTEN

DEGASTEN is hét jongerentheater gezelschap van Amsterdam. Jaarlijks leiden ze  70 jongeren (12 tot 27 jaar) op die wekelijks theaterlessen volgen en een voorstelling maken. Daarnaast geeft DEGASTEN workshops en spelen ze voorstellingen op VO scholen en MBO’s en maken ze jaarlijks een productie die toert langs theaters en festivals

De voorstellingen van DEGASTEN worden gemaakt vanuit de verhalen van de jongeren zelf. Hierdoor zijn de thema’s, de energie én de mix van stijlen herkenbaar voor scholieren. Info: www.theaterdegasten.nl

Over de voorstelling Back to Back De jonge spelers in Back to Back trekken lijnen door de tijd. Ze verbinden het heden en verleden, brengen herinneringsbeelden tot leven en volgen de sporen van persoonlijke verhalen die met grotere geschiedenissen verstrengeld zijn. De voorstelling weerspiegelt de groeiende gedeelde interesse in culturele erfenissen, de geschiedenissen van migratie en conflicten die de wereld van vandaag hebben gevormd, en de grotere verbanden waar we deel van uitmaken.

Persoonlijke ervaringen, de eigen familiegeschiedenis en verbondenheid met voorgaande generaties spelen in Back to Back een rol.

Korte teaser van de voorstelling Fair Play

 

WORKSHOP OVERZICHT en KEUZE MAKEN VOOR A OF B

Verderop zie je een beschrijving van alle workshops. Maak hieruit een keuze uit de workshops RONDE A OF RONDE B.

Kies twee workshops van 1.5 uur = RONDE A

OF

één workshop van 2.5  uur = RONDE B.

Daarna ook een tweede keuze aangeven op het inschrijfformulier 

 

RONDE A

Twee Workshops van 1.5 uur 

A1       Drama in de klas, positieve groepsvorming en zelfsturing in het passend onderwijs.in  passend onderwijs (1.5 uur) door Celine van de Sande

A2       Alternatiever manieren om lessen te bouwen (1.5 uur) door Marco Oude Moleman en Brechtje Wedman

A3       Filmen met je smartphone (1.5 uur) door Lisa Bos

A4       Drama les geven in een veilige klas  (1.5 uur) door Justin Mannak

A5       De toekomst van het theateronderwijs (1.5 uur) door Cock Dieleman

A6       Leren via games ( 1,5 uur) door Evert Hoogedoorn

A 7      Werken met het fysiek als instrument ( 1,5 uur) door Arjan Bouwmeester

—————————————————————————————

RONDE B

Een workshop van 2.5 uur

B1       Viewpoints: fysiek theatermaken (2,5 uur) door Judith Bruynzeels

B 2      Motion and Emotion  (2,5 uur) door Sjoerd Schwibettus

B 3      Don t forget you’re many – Meerstemmigheid en schrijven voor theater ( 2,5) door Nirav Christophe

—————————————————————————————

WORKSHOPBESCHRIJVING

Workshops van 1,5 uur

A1 – Drama in de klas. Positieve groepsvorming en zelfsturing in het passend onderwijs.

Celine van de Sande

In samenwerking met Salome Nobel (docente aan de Hogeschool van de Kunsten) heeft Celine een methodiek ontwikkeld, waarin zelfsturing, veiligheid, aanwakkeren van creativiteit, ruimte om creatief te uiten en het zien/inzetten van kwaliteiten van de groep en het individu centraal staan.

De keuze voor het onderwerp is gebaseerd op de ‘Wet passend  onderwijs’. Na invoering van deze wet gaven dramadocenten aan het lastig te vinden om te gaan met het nieuwe onderwijsbeleid. Om in de vraag van deze groep docenten te voorzien, heeft Celine samen met Salome Nobel een gestructureerde methode ontwikkeld waarin ze onderzocht heeft hoe ze ook de zorgleerling kan aanspreken. De methodiek is breed inzetbaar op ieder niveau.

Via de BDD is Celine een jaar geleden in contact gekomen met dramadocenten van verschillende middelbare scholen. Samen zijn zij een intervisiegroepje gestart om de onder anderen de methodiek verder te testen en te ontwikkelen.

Voordat men kan beginnen met de zelfsturing is het van belang de groep goed in kaart te brengen. Daarnaast is het van belang eerst een duidelijke structuur en basis te creëren in de klassen. In de workshop worden een aantal succeslessen op een rij gezet die behandeld worden om vervolgens in te gaan op lessen waarin de methode verwerkt is.
Ook zal de intervisiegroep aanwezig zijn en zal er een inkijkje gegeven worden  in het werkproces.

In 2016 is Celine afgestudeerd als docent en theatermaker aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Tijdens haar afstuderen is zij gestart als docent bij het Gerrit Rietveld College. Hier geeft zij les in de vakken drama, CKV en TKK. Zij geeft drama aan eerstejaars leerlingen (alle niveaus) en tweedejaars leerlingen (mavo), CKV aan vierdejaars  leerlingen (havo en vwo) en TKK aan de eerstejaars leerlingen (alle niveaus).

Daarnaast werkt Celine in Duitsland samen in een professioneel theatercollectief met kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines met wie ze voorstellingen maakt en speelt. Verder werkt ze in Utrecht met diverse amateurtheatergroepen als regisseur en docent en geeft ze gastlessen aan studenten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht.

A2 Alternatieve manieren om lessen te bouwen

Marco Oude Moleman en Brechtje Wedman

Hoe ontwerp jij je les? Trek je een boek uit de kast, ga je achter je computer zitten of bedenk je op weg naar je werk wat je gaat doen?

 

In deze workshop bieden we manieren aan om vanuit je eigen creativiteit lessen te bouwen. Wij begeleiden op de opleiding Theaterdocent van de HKU en zijn als onderzoekers verbonden aan het lectoraat Muzische Professionalisering. Op basis van onze ervaringen zijn we zelf en met onze studenten op een andere manier lessen gaan bouwen. We zien dat dit leidt tot verrassende en gevarieerde uitkomsten waarin de eigen stijl van de docent duidelijk naar voren komt. Deze manier van werken willen we graag met jullie delen.

“Marco studeerde in 2004 af als docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Als theaterdocent en regisseur was hij werkzaam op veel verschillende plekken binnen en buiten het onderwijs. Op dit moment werkt hij op de opleiding Theaterdocent van de HKU en bij het Kunstenhuis in De Bilt/Zeist.”

“Brechtje studeerde in 2007 af als docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Als docent drama, CKV en cultuurcoach was zij werkzaam op verschillende plekken binnen en buiten het onderwijs. Op dit moment werkt zij op de opleiding Theaterdocent  van de HKU en volgt ze de Master Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht.”

A3 Filmen met je smartphone

Lisa Bos

Tegenwoordig maakt iedereen video’s met hun smartphone. Maar helaas zijn veel video’s het bekijken niet waard en dus niet bruikbaar als lesmateriaal bijvoorbeeld. In deze workshop leer je aan de hand van een aantal handige tips en tricks hoe je het beste kunt filmen met je smartphone. Goed toepasbaar.

In 2014 ben ik afgestudeerd als documentaire maker / concept developer aan de HKU richting Audiovisuele media. Na mijn studie ben ik als freelancer aan de slag gegaan in de film- en televisie industrie. Ik ben ook werkzaam in de New media om ‘merken’ wegwijs te maken en te ondersteunen met alle facetten binnen New Media.

A4  Drama les in een veilige klas

Justin Mannak

In de praktische workshop “drama les in een veilige klas” doen we gerichte theatrale oefeningen rondom positieve groepsvorming. We leren een groep te analyseren en we gaan kijken op welke manieren en met welke opdrachten je een klas veiliger kunt maken.

Veel dramadocenten lopen vast in het begeleiden van grote groepen. Veiligheid is een voorwaarde om tot spel te komen.  Zonder een veilige groep is een theater les onmogelijk. Vanuit  mijn achtergrond als docent drama VO en als docent bewegingsonderwijs heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het veilig maken van klassen. Sociale veiligheid en groepsdynamica is mijn expertise geworden.

 

Inmiddels  geef ik zelf trainingen over groepsdynamica en veilige klassen aan collega’s en op opleidingen als Artez, HKU en Willem de Kooning. Regelmatig word ik als expert betrokken bij interventies door klassenteams bij onveilige klassen.

A5  De toekomst van het theateronderwijs.

Cock Dieleman

Nederland,city, 2016
Geesteswetenschappen, master studies Universiteit van Amsterdam.Foto: Bob Bronshoff 

Bij De toekomst van het theateronderwijs kijken we vooruit naar het theateronderwijs over tien jaar. Hoe ziet dat eruit? Hoe belangrijk is theater dan in het curriculum van primair en voortgezet onderwijs? Welke rol spelen theaterdocenten daarin?

Onlangs publiceerde de BDD haar visiedocument over de theatereducatie van de toekomst. Zie In deze workshop worden de belangrijkste elementen daaruit toegelicht en gaan de deelnemers aan de slag met de vraag wat dat voor hun werk kan betekenen.

Cock Dieleman (1961) is universitair docent theaterwetenschap en dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2005 was hij tevens hoofd educatie van het Zuidelijk Toneel / ZT Hollandia. Hij publiceert regelmatig over theatereducatie en jeugdtheater en is de eindredacteur van het visiedocument van de BDD.

 A6  Leren via games

Evert Hoogedoorn

Op basis van principes uit gamedesign gaan we in dialoog op zoek naar toepassing binnen dramaonderwijs. Daarvoor zal ik eerst een beknopte uitleg geven over het proces en de principes achter games en hoe die worden toegepast in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de publieke ruimte. Daarna onderzoeken we gezamenlijk aan de hand van een aantal ontwerp instrumenten wat mogelijke toepassingen zijn en een drama les.

.Evert Hoogendoorn is Strateeg en Gamedesigner bij IJsfontein. Het motto van IJsfontein is “Playful Learning, Serious Impact”. Dit betekent dat in alle games, interventies of ervaringen van IJsfontein de gebruiker iets leert. Dit kan gaan om kennis, vaardigheden, gedrag of houding en bewustwording. Evert kijkt als ontwerper, vanuit de principes die aan games en het ontwerpproces daarvan, naar leren en leergedrag. Dit leidt tot nieuwe didactische inzichten en oplossingen die kunnen worden toegepast in allerlei onderwijscontexten. Daarnaast is hij programmaleider “Ludodidactiek” bij het Expertisecentrum Educatie va de Hogeschool voor de kunsten. Hier onderzoekt en ontwikkelt hij, samen met collega’s, de inzet van gameprincipes binnen het onderwijs en met neme het kunstonderwijs. Evert heeft ruim twintig jaar ervaring in het onderwijs. Zowel als ontwikkelaar als docent en in het PO, VO, HBO en WO en buitenschools; met leerlingen in achterstandswijken rond Amsterdam, verstandelijk gehandicapten, kunstenaars, ambtenaren, nerds en met docenten.

A 7     Werken met het fysiek als instrument

Arjan Bouwmeester

In deze workshop gaan we aan de slag met fysiek spel. Je lichaam als instrument. Een prachtig instrument dat vaak binnen theater , voor de helft maar wordt gebruikt. Laat je inspireren door de taal en de kracht van het lichaam in fysiek spel. Deze workshop staat in het teken van vooral veel doen en ervaren. ( Bewegingskleding meenemen )

Als docent heeft Arjan veel ervaring in het werken met jongeren. Hij  is gespecialiseerd in fysiek spel, fysieke komedie, stage fighting en non- verbale communicatie.

Arjan studeerde in 2003 af aan de AHK mimeopleiding (Amsterdamse Theaterschool). Hij is mede – oprichter en vaste docent van de opleiding ACT( Academie voor Circus- en Theaterperformance) in Utrecht. Hij gaf les aan diverse theaterscholen en kunstcentra en is als docent verbonden aan de Frank Sanders Academie. Hij speelde als acteur in diverse producties. van o.a. de Lunatics, Het RO-theater en Unieke Zaken. Ook is hij werkzaam als regisseur.

A 8     Motion Capture 101

Tony Schuite

Een korte introductie in de wereld van Motion Capture. We gaan het systeem bekijken dat het mogelijk maakt door beweging een theatraal beeld te beïnvloeden. Naast hands-on ervaring is er ruimte voor vragen, discussie en het uitwisselen van fantasieën en gedachten.

Tony Schuite is afgestudeerd aan Design for Virtual Theater and Games (nu Interactive Performance Design) aan de HKU. Werkend als theatertechnicus en docent, beheert hij nu ­­de Werkplaats Performatieve Media. Deze werkplaats is voor student en docent bedoeld om te experimenteren met alle performatieve technieken die digitaal aangestuurd worden. Denk hierbij aan projectie, licht, geluid en sensoren.

Tony is een sparringpartner voor docenten en studenten als het gaat om techniek en concept en probeert de taalbarrière te overbruggen tussen technici en andere disciplines.

A 9     “Niemandsland: community theater maken in het Nederland van nu”

Jasmina Ibrahimovic

Community art is wereldwijde kunstvorm waarbij professionele kunstenaars samenwerken met mensen die normaliter niet in aanraking komen met kunst. Ze ontwikkelen artistiek materiaal aan de hand van persoonlijke verhalen en zoeken naar de krachtigste artistieke vorm om dit (vaak door de deelnemers zelf) te vertellen. Community art is vaak ook maatschappelijk geëngageerd. In deze wereld waarin we steeds meer tegenover elkaar lijken te staan en er weinig ruimte is voor twijfel, zoeken community arts projecten de frontlinies van onbegrip op, en ontwikkelen in hun maakproces een niemandsland waarin kan worden gereflecteerd op zichzelf, elkaar en waarin de verschillende tussen ‘ik’ en ‘de ander’ niet zo absoluut meer zijn.

In deze actieve workshop zoomen we in op een aantal vraagstukken binnen community arts. 1) Hoe ziet die wereldwijde beweging eruit? Welke positie heeft kunst in andere delen van de wereld? We behandelen in vogelvlucht de wereldwijde beweging van community arts geïllustreerd door enkele oefeningen. 2) Hoe ontwikkel je in het maakproces dat niemandsland waarbij je wordt uitgenodigd je te verhouden tot de wereld en dus tot de ander. 3) Hoe ontwikkel je een krachtige theatervoorstelling aan de hand van persoonlijke verhalen en 4) hoe vind je de beste artistieke vorm om deze verhalen te verbeelden, waarbij de deelnemers in hun kracht blijven?

Jasmina Ibrahimovic is theatermaker en huisdramaturg bij het Rotterdams Wijktheater en assistent artistiek leider bij het International Community Arts Festival (ICAF) in Rotterdam. Ze studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en verdiepte zich tijdens haar studie al in (nieuwe) artistieke waardencriteria voor community arts. Jasmina geeft geregeld gastcolleges over community arts aan kunstvakopleidingen en begeleidt jonge makers in hun maakprocessen.


 

WORKSHOPS VAN 2,5 UUR

 B1  Fysiek theater maken met Viewpoints

Judith Bruijnzeels

 In de 2,5 uur durende workshop duiken we het werken met viewpoints in. Spel en spelplezier staan voorop. We maken de verbinding met de kracht van viewpoints door het zelf te ervaren. We gaan dus fysiek aan de slag. Opdrachten binnen deze workshop bieden concrete handvatten die je naar eigen inzicht verder kunt verwerken in je eigen werkpraktijk.     ( Bewegingskleding meenemen )

Trainen en werken vanuit viewpoints laat een groep spontaan en intuïtief functioneren. Het biedt de mogelijkheid om vanuit deze werkwijze krachtig en theatraal werk te genereren Het ontwikkelt flexibiliteit, articulatie, kracht in de beweging en maakt samenspel wezenlijk mogelijk.

Judith Bruynzeels is in 2000 afgestudeerd aan de Academie voor Drama te Eindhoven. Sinds haar afstuderen heeft Judith zich steeds meer gespecialiseerd in het werken vanuit het fysiek en zoekt via improvisatie naar een sterke beeldtaal. Om de beeldende taal te creëren en personages vorm te geven laat ze zich inspireren door de filosofie achter Suzuki, Viewpoints en Mime.

B2 Motion and Emotion

Sjoerd Schwibettus

 Het maskerspel geeft een inspirerende vorm en ingang voor theater.

Het maskerspel is de fysieke taal en met het fysiek zijn we altijd in het hier en nu op het moment zelf aan het werk met anderen. De verschillende perspectieven kun je als bouwstenen op de vloer als een onderzoek samenvoegen en inzetten voor het theater maken en doceren.

Mijn ingang is ‘lijfelijke poezie’ – in de workshop werken we vanuit het perspectief fysiek, ruimte, architectuur van het gezicht, de transformatie.De ruggengraat is het klavier van het lichaam en ‘verklankt’ en ‘verbeeldt’ de dynamiek van de ontmoeting. ( Bewegingskleding meenemen )

Er zijn vele families van maskers, van ‘commedia dell’arte’, en ‘larvemaskers’, tot de nieuwste familie ‘emotie-maskers’De wereld is in je hand, als je kijkt vanuit de emotie taal en haar uitdrukkingspalet. Language no problem. De emotie maskers zijn gebaseerd op de zng. action units (coördinaten) van de uitdrukkingslijnen: er zijn 21 universeel herkenbare emotie uitdrukkingen.

In mijn huidig onderzoek naar uitdrukkingsvaardigheden en hoe het werkt sla ik een brug tussen kunst en wetenschap: De ruggengraat zelf is de moeder van alle uitdrukking: het dynamisch gewicht zelf is uitdrukking: In een oogopslag immers weet je de eigene motoriek en de gemoedstoestand van die geen te herkennen zonder dat dat je hem daarvoor hebt gezien of echt kent.

Video:

ruggengraat en emoties

emotie maskers

 

B3   Don’t forget you’re many ! Meerstemmigheid en schrijven voor theater

Nirav Christophe

‘Don’t forget you’re many !’, is de eerste schrijftip van scenarioschrijver Hanif Kureishi aan zijn studenten.

In deze schrijfworkshop leer je theaterteksten te schrijven en personages te bouwen vanuit het hedendaagse mensbeeld, dat we talloze stemmen en personen in ons hebben en veel minder een eenheid zijn, dan we denken. Schrijven vanuit meerstemmigheid maakt teksten levend en fris en de schrijfproces licht en herkenbaar.

Nirav Christophe (1959) schrijft voor toneel, radio en televisie. Zijn hoorspelen werden uitgezonden in 12 landen. Hij schrijft toneelstukken op basis van improvisaties, libretti voor opera, teksten voor danstheater en voor enkele locatietheatervoorstellingen. Hij publiceerde onder andere Het naakte schrijven; over de mythen van het schrijverschap. In 2010 verscheen bij International Theatre & Film Books Liedjes van verlangen; theaterteksten & hoorspelen met 12 van zijn dramateksten.

Nirav is Lector Performatieve Maakprocessen aan de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en gespecialiseerd in creativiteitsprocessen en de pedagogie van het schrijven voor theater.

 

Meld je hier aan voor de vakconferentie

Eén gedachte over “Programma Conferentie Theater, de wereld in je hand”

Reacties zijn gesloten.