Programma Conferentie Theater, de wereld in je hand

Programma Conferentie  Theater, de wereld in je hand zaterdag 17 maart 2018

 

09.30                          Inloop met koffie en thee

10.00                          Opening

10.15                          “De wereld in je hand “

11.45- 12.30             Lunch            

12.30 – 14.00           Eerste ronde Workshops A

                                         koffie / thee

14.15 – 15.45           Tweede ronde workshops A

12.45 – 15.45            Workshopronde B

16.00 – 16.45           Voorstelling Back to Back

10.15 De ontmoeting. De wereld in je hand?

Het begin van een conferentie vraagt om een key-note: een verhaal dat de toon zet. Bij ‘de wereld in je hand’ is de key-note meerstemmig! 

Wat zijn de bronnen die jou inspireren, de bronnen die je telkens opnieuw iets te zeggen hebben in je werk, je leven, de bronnen waar je telkens naar terugkeert?  

Iedere deelnemer neemt daartoe drie bronnen mee: een tekst, een beeld en een voorwerp. 

 

Met die bronnen bouwen we in kleine groepen aan een theatrale omgeving en verbeelding waar we met elkaar doorheen zullen reizen. Elke stem wordt hoorbaar.
Deze eerste etappe van de Conferentie  ‘De wereld in je hand’ wordt met een kleine voorstelling ingeleid en afgesloten door Bart van Rosmalen en Anouk Saleming waarin ze spreken van het verlangen naar eigen vrije ruimte tegenover de toenemende druk van protocol en verantwoording. Hoe worden we van volgers weer makers? ‘Wees een reiziger’ is een blijmoedige aanmoediging om dat wat gemist kan worden los te laten en de stap naar het onbekende te zetten.

Opening door Bart van Rosmalen en Anouk Saleming

Bart van Rosmalen,  improviserend cellist en regisseur is vanaf 2014 werkzaam bij HKU als lector ‘kunst en professionalisering‘. Sinds eind jaren 1990 is van Rosmalen in verschillende rollen als adviseur, opleider, lector en moderator intensief betrokken bij het versterken van het internationale kunstvakonderwijs door praktijkgericht onderzoek. Hij stelt in zijn aanpak het begrip ‘Connecting Conversations’ centraal en werkt aan nieuwe duurzame verbindingen tussen kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Zijn focus ligt daarin altijd bij de mens, de professional die het moet doen.

Anouk Saleming, theaterschrijver, schreef theaterteksten voor o.a. De Gasten (voorheen Jong Rast), de PeerGroup, Stella Den Haag, The Locals, Danstheater Aya en Komma4. In 2005 ontving zij voor haar jeugdtheaterstukken het Charlotte Köhler Stipendium en in 2012 won zij met het stuk ‘Runnin’Blue’ de internationale jeugdtheaterprijs Kaas en Kappes. Haar eerste roman Paradise Now is bekroond met de debutantenprijs van de jonge jury 2017. Sinds 2005 is Saleming als schrijfdocent verbonden aan HKU en sinds 2014 ook actief in het lectoraat ‘kunst en professionalisering’. Samen met Bart van Rosmalen (in de rol van illustrator) publiceerde Saleming de poëziebundel Maangezichten.

Van Rosmalen en Saleming maken muziektheatrale lezingen over onderwijsvernieuwing en begeleiden met inzet van poëzie, muziek en gespreksvormen diverse beroepsgroepen bij professionalisering en organisatieverandering.

 Voorstelling  van DEGASTEN

DEGASTEN is hét jongerentheater gezelschap van Amsterdam. Jaarlijks leiden ze  70 jongeren (12 tot 27 jaar) op die wekelijks theaterlessen volgen en een voorstelling maken. Daarnaast geeft DEGASTEN workshops en spelen ze voorstellingen op VO scholen en MBO’s en maken ze jaarlijks een productie die toert langs theaters en festivals

De voorstellingen van DEGASTEN worden gemaakt vanuit de verhalen van de jongeren zelf. Hierdoor zijn de thema’s, de energie én de mix van stijlen herkenbaar voor scholieren. Info: www.theaterdegasten.nl

Over de voorstelling Back to Back De jonge spelers in Back to Back trekken lijnen door de tijd. Ze verbinden het heden en verleden, brengen herinneringsbeelden tot leven en volgen de sporen van persoonlijke verhalen die met grotere geschiedenissen verstrengeld zijn. De voorstelling weerspiegelt de groeiende gedeelde interesse in culturele erfenissen, de geschiedenissen van migratie en conflicten die de wereld van vandaag hebben gevormd, en de grotere verbanden waar we deel van uitmaken.

Persoonlijke ervaringen, de eigen familiegeschiedenis en verbondenheid met voorgaande generaties spelen in Back to Back een rol.

Korte teaser van de voorstelling Fair Play

 

WORKSHOP OVERZICHT en KEUZE MAKEN VOOR A OF B

Verderop zie je een beschrijving van alle workshops. Maak hieruit een keuze uit de workshops RONDE A OF RONDE B.

Kies twee workshops van 1.5 uur = RONDE A

OF

de workshop van 2.5  uur = RONDE B.

Daarna ook een tweede keuze aangeven op het inschrijfformulier 

 

RONDE A

Twee Workshops van 1.5 uur 

A1       Drama in de klas, positieve groepsvorming en zelfsturing in het passend onderwijs.in  passend onderwijs (1.5 uur) door Celine van de Sande

A2       Alternatiever manieren om lessen te bouwen (1.5 uur) door Marco Oude Moleman en Brechtje Wedman

A3       Filmen met je smartphone (1.5 uur) door Lisa Bos

A4       Drama les geven in een veilige klas  (1.5 uur) door Justin Mannak

A5       De toekomst van het theateronderwijs (1.5 uur) door Cock Dieleman

 

—————————————————————————————

RONDE B

Een workshop van 2.5 uur

B 3      Don t forget you’re many – Meerstemmigheid en schrijven voor theater ( 2,5 uur ) door Nirav Christophe

—————————————————————————————

WORKSHOPBESCHRIJVING

Workshops van 1,5 uur

A1 – Drama in de klas. Positieve groepsvorming en zelfsturing in het passend onderwijs.

Celine van de Sande

In samenwerking met Salome Nobel (docente aan de Hogeschool van de Kunsten) heeft Celine een methodiek ontwikkeld, waarin zelfsturing, veiligheid, aanwakkeren van creativiteit, ruimte om creatief te uiten en het zien/inzetten van kwaliteiten van de groep en het individu centraal staan.

De keuze voor het onderwerp is gebaseerd op de ‘Wet passend  onderwijs’. Na invoering van deze wet gaven dramadocenten aan het lastig te vinden om te gaan met het nieuwe onderwijsbeleid. Om in de vraag van deze groep docenten te voorzien, heeft Celine samen met Salome Nobel een gestructureerde methode ontwikkeld waarin ze onderzocht heeft hoe ze ook de zorgleerling kan aanspreken. De methodiek is breed inzetbaar op ieder niveau.

Via de BDD is Celine een jaar geleden in contact gekomen met dramadocenten van verschillende middelbare scholen. Samen zijn zij een intervisiegroepje gestart om de onder anderen de methodiek verder te testen en te ontwikkelen.

Voordat men kan beginnen met de zelfsturing is het van belang de groep goed in kaart te brengen. Daarnaast is het van belang eerst een duidelijke structuur en basis te creëren in de klassen. In de workshop worden een aantal succeslessen op een rij gezet die behandeld worden om vervolgens in te gaan op lessen waarin de methode verwerkt is.
Ook zal de intervisiegroep aanwezig zijn en zal er een inkijkje gegeven worden  in het werkproces.

In 2016 is Celine afgestudeerd als docent en theatermaker aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Tijdens haar afstuderen is zij gestart als docent bij het Gerrit Rietveld College. Hier geeft zij les in de vakken drama, CKV en TKK. Zij geeft drama aan eerstejaars leerlingen (alle niveaus) en tweedejaars leerlingen (mavo), CKV aan vierdejaars  leerlingen (havo en vwo) en TKK aan de eerstejaars leerlingen (alle niveaus).

Daarnaast werkt Celine in Duitsland samen in een professioneel theatercollectief met kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines met wie ze voorstellingen maakt en speelt. Verder werkt ze in Utrecht met diverse amateurtheatergroepen als regisseur en docent en geeft ze gastlessen aan studenten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht.

A2 Alternatieve manieren om lessen te bouwen

Marco Oude Moleman en Brechtje Wedman

Hoe ontwerp jij je les? Trek je een boek uit de kast, ga je achter je computer zitten of bedenk je op weg naar je werk wat je gaat doen?

 

In deze workshop bieden we manieren aan om vanuit je eigen creativiteit lessen te bouwen. Wij begeleiden op de opleiding Theaterdocent van de HKU en zijn als onderzoekers verbonden aan het lectoraat Muzische Professionalisering. Op basis van onze ervaringen zijn we zelf en met onze studenten op een andere manier lessen gaan bouwen. We zien dat dit leidt tot verrassende en gevarieerde uitkomsten waarin de eigen stijl van de docent duidelijk naar voren komt. Deze manier van werken willen we graag met jullie delen.

“Marco studeerde in 2004 af als docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Als theaterdocent en regisseur was hij werkzaam op veel verschillende plekken binnen en buiten het onderwijs. Op dit moment werkt hij op de opleiding Theaterdocent van de HKU en bij het Kunstenhuis in De Bilt/Zeist.”

“Brechtje studeerde in 2007 af als docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Als docent drama, CKV en cultuurcoach was zij werkzaam op verschillende plekken binnen en buiten het onderwijs. Op dit moment werkt zij op de opleiding Theaterdocent  van de HKU en volgt ze de Master Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht.”

A3 Filmen met je smartphone

Lisa Bos

Tegenwoordig maakt iedereen video’s met hun smartphone. Maar helaas zijn veel video’s het bekijken niet waard en dus niet bruikbaar als lesmateriaal bijvoorbeeld. In deze workshop leer je aan de hand van een aantal handige tips en tricks hoe je het beste kunt filmen met je smartphone. Goed toepasbaar.

In 2014 ben ik afgestudeerd als documentaire maker / concept developer aan de HKU richting Audiovisuele media. Na mijn studie ben ik als freelancer aan de slag gegaan in de film- en televisie industrie. Ik ben ook werkzaam in de New media om ‘merken’ wegwijs te maken en te ondersteunen met alle facetten binnen New Media.

A4  Drama les in een veilige klas

Justin Mannak

In de praktische workshop “drama les in een veilige klas” doen we gerichte theatrale oefeningen rondom positieve groepsvorming. We leren een groep te analyseren en we gaan kijken op welke manieren en met welke opdrachten je een klas veiliger kunt maken.

Veel dramadocenten lopen vast in het begeleiden van grote groepen. Veiligheid is een voorwaarde om tot spel te komen.  Zonder een veilige groep is een theater les onmogelijk. Vanuit  mijn achtergrond als docent drama VO en als docent bewegingsonderwijs heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het veilig maken van klassen. Sociale veiligheid en groepsdynamica is mijn expertise geworden.

 

Inmiddels  geef ik zelf trainingen over groepsdynamica en veilige klassen aan collega’s en op opleidingen als Artez, HKU en Willem de Kooning. Regelmatig word ik als expert betrokken bij interventies door klassenteams bij onveilige klassen.

A5  De toekomst van het theateronderwijs.

Cock Dieleman

Nederland,city, 2016
Geesteswetenschappen, master studies Universiteit van Amsterdam.Foto: Bob Bronshoff 

Bij De toekomst van het theateronderwijs kijken we vooruit naar het theateronderwijs over tien jaar. Hoe ziet dat eruit? Hoe belangrijk is theater dan in het curriculum van primair en voortgezet onderwijs? Welke rol spelen theaterdocenten daarin?

Onlangs publiceerde de BDD haar visiedocument over de theatereducatie van de toekomst. Zie In deze workshop worden de belangrijkste elementen daaruit toegelicht en gaan de deelnemers aan de slag met de vraag wat dat voor hun werk kan betekenen.

Cock Dieleman (1961) is universitair docent theaterwetenschap en dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2005 was hij tevens hoofd educatie van het Zuidelijk Toneel / ZT Hollandia. Hij publiceert regelmatig over theatereducatie en jeugdtheater en is de eindredacteur van het visiedocument van de BDD.

 

WORKSHOP  VAN 2,5 UUR

B3   Don’t forget you’re many ! Meerstemmigheid en schrijven voor theater

Nirav Christophe

‘Don’t forget you’re many !’, is de eerste schrijftip van scenarioschrijver Hanif Kureishi aan zijn studenten.

In deze schrijfworkshop leer je theaterteksten te schrijven en personages te bouwen vanuit het hedendaagse mensbeeld, dat we talloze stemmen en personen in ons hebben en veel minder een eenheid zijn, dan we denken. Schrijven vanuit meerstemmigheid maakt teksten levend en fris en de schrijfproces licht en herkenbaar.

Nirav Christophe (1959) schrijft voor toneel, radio en televisie. Zijn hoorspelen werden uitgezonden in 12 landen. Hij schrijft toneelstukken op basis van improvisaties, libretti voor opera, teksten voor danstheater en voor enkele locatietheatervoorstellingen. Hij publiceerde onder andere Het naakte schrijven; over de mythen van het schrijverschap. In 2010 verscheen bij International Theatre & Film Books Liedjes van verlangen; theaterteksten & hoorspelen met 12 van zijn dramateksten.

Nirav is Lector Performatieve Maakprocessen aan de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en gespecialiseerd in creativiteitsprocessen en de pedagogie van het schrijven voor theater.

Eén gedachte over “Programma Conferentie Theater, de wereld in je hand”

Reacties zijn gesloten.