Inschrijving Vakconferentie

BDD CONFERENTIE HIER AANMELDEN!

Conferentie Theater, de wereld in je hand – 17 maart 2018 

 Op zaterdag 17 maart organiseert de BDD haar conferentie in Utrecht in samenwerking met de faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze dag is bedoeld voor professionele theatermakers en theaterdocenten.

Centraal staat de ontmoeting met vakgenoten, nieuwe collega’s, oude bekenden, vreemdelingen en nieuwe vormen van theater in de wereld van nu.

De dag gaat over :

  • de positie van het theatervak in het onderwijs,
  • de praktijk van de hedendaagse theatermaker en docent,
  • best practices van nieuwe inspirerende vormen en mogelijkheden.

Hoe kun je in de snel veranderende wereld van betekenis zijn als docent drama?

Hoe voer je gesprekken elkaar, met de kinderen en jongeren ?

Staat theater tegenover de werkelijkheid ?

Heb je de wereld in je hand?

Vorm je de wereld naar je hand?

De dag start met een speelse theatervorm onder leiding van Bart van Rosmalen en Anouk Saleming. Daarna zijn er workshops en een theatervoorstelling Back to Back van het jongerengezelschap DEGASTEN.

Meer informatie over het programma vind je hier 

Zie hier een impressie van de vorige conferentie in Amsterdam.

Praktische informatie

-De conferentie wordt gehouden in Utrecht op de HKU Janskerkhof 17/18-4a, 3512BM Utrecht.

-De sluitingsdatum voor aanmelden is 10 maart 2018

-Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum wordt er wel een factuur gestuurd, de BDD maakt kosten voor de deelnemers.


Tarieven

Deelname kost voor leden van de BDD en Platform Theater € 60,- en voor niet-leden € 120,- Voor studenten kost het € 35,- De kosten zijn inclusief een lunch.

Er kan veelal een beroep gedaan worden op het scholingsbudget van de school of instelling.

 

Deskundigheidsbevordering

Je krijgt na afloop een certificaat dat je kunt uploaden naar je registerleraar-account om je portfolio aan te vullen.)

 Ik meld me aan!

 

Inschrijven “Method Acting”

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de Cursus “Method Acting” door André Landzaat

Doelgroep: Theater- en dramadocenten
Aanleiding is een eerdere enquête onder leden van de BDD naar behoefte aan nascholing. De eerste nascholingscursus was “Werken met Fysiek” door Luc de Smet. Nu staat er een opfriscursus Method Acting op de planning.

 Method Acting
Centraal staat hoe als docent vanuit method acting/ inlevend spel te ontwikkelen, te begeleiden en te duiden. Method Acting is de meest onbegrepen acteertechniek ter wereld. Veel van wat je er op internet over leest, is helemaal verkeerd. Method Acting helpt je de vereiste emotie te voelen, en is betrouwbaar, keer op keer. Enkele bekende acteurs en actrices die werken volgens Method Acting zijn: Marlon Brando, Robert de Niro, Tom Hanks, Meryl Streep en Reese Witherspoon.

 Data: 3 en 4 februari 2018 van 10.00-15.00 uur

Locatie: ZimiHC, Bouwstraat 55 te Utrecht
Organisatie: BDD Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama
Kosten: leden BDD 120,00, niet leden van de BDD 150,00 inclusief lunch

Opgave:
Stuur een mail met verzoek om opgave aan info@docentendrama.nl. Geef daarbij aan of je wel of niet lid bent van de BDD.

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 28 december 2017

Een certificaat wordt verstrekt op basis van je aanwezigheid. De voorgaande studiedagen van de kunstvakverenigingen werden gevalideerd bij Registerleraar.nl voor het vrijwillige lerarenregister als nascholingsaanbod. In verband met het huidige overgangsjaar naar het verplichte register is het voor ons niet mogelijk de gewijzigde aanpak van de studiedagen te laten valideren. Er zal wel een indicatie van ‘registeruren’ op je certificaat staan.

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen. Deze 15 deelnemers werken twee dagen lang intensief aan Method Acting technieken. Wanneer er meer dan 15 mensen zich aanmelden, worden de twee dagen opgesplitst in twee groepen waar André intensief mee gaat werken.

Kunstvakverenigingen over Eindadvies Platform Onderwijs2032

In januari verscheen het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het on-derwijs. Het gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die vakken. Kort gezegd: over het toekomstige onderwijscurriculum voor 4- tot 18-jarigen. Ook de kunstvakken zijn in deze onderwijsplannen betrokken.
Omdat dit bij veel leraren onbekend was, sprak staatssecretaris Dekker met de Onderwijscoöperatie af dat deze in (en met) het werkveld aan de verbreding en verdieping van het eindadvies zou gaan werken. In de periode tot 1 november 2016 organiseerde de Onderwijscoöperatie daartoe onder andere dialoogbijeenkomsten, om leraren in staat te stellen mee te denken over een toekomstig cur-riculum en adviezen daarover te geven.

Enquête en dialoogbijeenkomst

De kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en NBDO-Dansbelang organiseerden een dergelijke dialoogbijeenkomst voor leerkrachten PO en kunstvakdocenten VO. Voorafgaand hieraan hielden zij een enquête om de mening van de leraren over het Eindadvies te peilen en dan vooral waar het de kunstvakken betreft. De uitkomsten ervan dienden als aanjager van de gesprekken in de dia-loogbijeenkomst begin oktober. Bij de opzet van de enquête is rekening gehouden met twee cen-traal staande vragen: (1) Hoe denken leerkrachten PO en docenten kunstvakken VO over de rich-ting van het curriculum in het Eindadvies? (2) Kunnen en willen leerkrachten PO en docenten kunst-vakken VO uitvoering geven aan dit nieuwe curriculum?
In de periode tussen 15 en 17 september is de enquête door de kunstvakverenigingen en met behulp van CJP, LKCA en Kunstzone verspreid. De uiteindelijke respons voor het basisonderwijs was 207 respondenten en voor het voortgezet onderwijs 556, samen goed voor 763 meningen.

Opbrengst en discussie

Twee derde denkt voldoende geïnformeerd te zijn om een eerste mening over de plannen te kun-nen geven. Tegelijkertijd wil de meerderheid (79%) een meer definitief oordeel uitstellen tot er meer bekend is over de concrete doelen en eindtermen.
Respondenten vragen zich voorts af wat er overblijft van de kern van het vak als het voortbestaan als apart vak niet is verzekerd en als de aandacht vooral uitgaat naar receptie en reflectie en minder op het actief zelf doen en maken?
Het is nuttig en nodig verder na te denken over de manier waarop kerndoelen, eindtermen en eindexamens moeten worden vormgegeven en ingericht. Maar ook over de toetsing van het ge-leerde in het basisonderwijs moet duchtig worden nagedacht.
Jammer genoeg heeft het Platform (nog) weinig aandacht voor professionalisering van de onder-wijsgevende. Steeds opnieuw blijkt dat bijvoorbeeld de leerkracht in het basisonderwijs zich onvol-doende in staat weet om het kunstonderwijs te verzorgen. Het verbaast in die zin niet dat leerkrach-ten om een adequate en professionele scholing vragen voor het nieuwe onderwijs in de kunstvak-ken.

Lees verder in de rapportage
Enquête Leerkrachten PO & Kunstvakdocenten VO over het Eindadvies Platform Onderwijs2032. In opdracht van de kunstvakverenigingen VONKC, VLS, BDD en NBDO. Uitvoering Piet Hagenaars, Marjo van Hoorn & Maria Hermanussen (2016).