Vakvereniging

NIEUWS:

Workshop Fysiek Theater

Ton Konings overleden

Gezamenlijke reactie op sectoradvies theater Raad voor Cultuur

Visiedocument

BDD CONFERENTIE

Inschrijven “Method Acting”


Examenverslag drama vmbo 2017

Dit jaar deden 232 examenkandidaten het examen drama in het vmbo. Marieke Kraft,  toetsdeskundige kunstvakken Cito schreef het jaarlijkse verslag hiervan.

Klik hier om dit te lezen

 

Welkom op de site van;

Beroepsvereniging voor docenten theater en drama

BDD staat voor creatieve impulsen, deskundigheidsbevordering, ontmoetingsplaats en vertegenwoordigt de beroepsgroep in landelijk beleid en politiek.

Theater en drama zijn de pijlers voor de BDD.
Daar waar theater en drama wordt toegepast in zowel onderwijs als maatschappij zijn beroepsbeoefenaars actief.
Visie en missie van de vakvereniging is behoud eigenheid van het vak Drama/Theater zonder daar rigide in te zijn. Multi disciplinair werken is er altijd geweest en is een natuurlijk onderdeel van het vak. 

Beroepsbeoefenaars zijn op vele werkvelden actief. Er is gekozen voor een structuur van werkgroepen waarin beroepsbeoefenaars uit één werkveld bij elkaar komen. Deze werkgroepen functioneren met een grote zelfstandigheid en brengen, zo mogelijk, hun resultaten naar buiten.

Contact

Activiteiten

Regelmatig organiseert de vakvereniging workshops en bijeenkomsten. Meld je aan en doe mee als het iets voor jou is.
Je hoeft daarvoor geen lid te zijn maar als je dat bent krijg je natuurlijk korting!

Nieuwe leden

De BDD biedt u:
  • Een actuele interactieve website
  • Netwerkorganisatie met werkgroepen
  • Minstens twee keer per jaar digitale nieuwsbrief Dramaforum met actuele informatie, boekbesprekingen en verslagen van werkgroepen
  • Zes keer per jaar het tijdschrift Kunstzone.
  • Kortingen voor leden bij deelname aan onder meer studieconferenties en bijscholingsactiviteiten, georganiseerd door de BDD
  • Jaarlijkse ledenvergadering
  • Contributie naar inkomen

Aanmelden en meer informatie bij het secretariaat van de vereniging:
Baarzenstraat 19a, 5262 GD Vught
e-mail:info@docentendrama.nl