De kunstvakverenigingen en 2032

Onze vakken en curriculumontwikkeling Het is belangrijk dat er bij leraren draagvlak is voor plannen voor een nieuw curriculum. Daarom willen de kunstvakverenigingen graag uw mening horen over het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032. Het advies gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die […]

FACEBOOK pagina Cultuur divers

In het kader van mijn Master Kunsteducatie-opleiding (AHK) én vooral ook intrinsieke motivatie heb ik een faceboekgroep aangemaakt genaamd: IK-JIJ_WIJ, docenten vóór cultureel divers kunstonderwijs. Waarom? Omdat er nog steeds te weinig aandacht wordt besteed aan hoe leuk het is/kan zijn, dat er zoveel verschillende culturen in Nederland wonen. Als docent heb je daar zeker […]

Werkgroep Kunst drama

Woensdag 12 oktober komt de werkgroep Kunst drama  bij elkaar. Doel van de groep is elkaar inspireren in lesgeven van drama in bovenbouw Havo/vwo. We wisselen opdrachten en WU’s uit en stellen elke bijeenkomst een thema/ onderwerp centraal. Onderwerpen van vorig jaar waren: komedie / comedia dell arte, leerlijnen, monologen Shakespeare voor jongeren werken aan mise-en-scene, feedback geven. Ben […]

WORKSHOP: LASTIG OF LEUK?

Inschrijven kan nog tot 15 september! Een workshop over het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes in een reguliere theaterles in het -voornamelijk- voortgezet onderwijs. Een workshop voor theaterdocenten die in hun reguliere theaterlessen te maken krijgen met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Zoals een leerling met adhd, add, autisme, pdd-nos of odd. Hoe kan je […]