Kunstvakverenigingen over Eindadvies Platform Onderwijs2032

In januari verscheen het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het on-derwijs. Het gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die vakken. Kort gezegd: over het toekomstige onderwijscurriculum voor 4- tot 18-jarigen. Ook de kunstvakken zijn in deze onderwijsplannen betrokken. Omdat […]

Werkgroep Kunst Drama

Voor leden die drama/theater geven havo/vwo bovenbouw Woensdag 23 november komt de werkgroep Kunst drama bij elkaar. Doel van de groep is elkaar inspireren in lesgeven van drama in bovenbouw Havo/vwo. We wisselen opdrachten en WU’s uit en stellen elke bijeenkomst een thema/ onderwerp centraal. Deze keer is het onderwerp: het bewerken van klassieke stukken […]

De kunstvakverenigingen en 2032

Onze vakken en curriculumontwikkeling Het is belangrijk dat er bij leraren draagvlak is voor plannen voor een nieuw curriculum. Daarom willen de kunstvakverenigingen graag uw mening horen over het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032. Het advies gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die […]

FACEBOOK pagina Cultuur divers

In het kader van mijn Master Kunsteducatie-opleiding (AHK) én vooral ook intrinsieke motivatie heb ik een faceboekgroep aangemaakt genaamd: IK-JIJ_WIJ, docenten vóór cultureel divers kunstonderwijs. Waarom? Omdat er nog steeds te weinig aandacht wordt besteed aan hoe leuk het is/kan zijn, dat er zoveel verschillende culturen in Nederland wonen. Als docent heb je daar zeker […]