De examenbespreking VMBO drama

De examenbespreking VMBO drama is op maandag 29 mei, 17.00 uur. Ontvangst met sandwiches, besprekingen van 18.00-20.30 uur. De locatie is Hogeschool Domstad , Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/ Aanmelden is gratis voor leden van de BDD. Niet leden betalen € 20,00 Aanmelden bij b.jacobs@hetbaken.nl

Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs gepeild

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 27 maart 2017 als onderdeel van Peil.Onderwijs het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie. Er is aandacht voor het onderwijsaanbod en de resultaten van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. De inspectie wil hiermee input geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs. […]

verankering cultuureducatie

‘Blijven inzetten op versterking en verankering cultuureducatie binnen- en buiten de school’ ‘Buitenschoolse cultuureducatie, een rijke culturele omgeving en de aanwezigheid van een cultuurcoördinator bepalen wat het niveau van een leerling is.’  Lees dit interview met Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, over de belangrijkste aanknopingspunten uit het rapport Peil.Kunstzinnige Oriëntatie 2015-2016 dat de Onderwijsinspectie 27 […]

Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs gepeild

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op 27 maart 2017 als onderdeel van Peil.Onderwijs het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie. Er is aandacht voor het onderwijsaanbod en de resultaten van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. De inspectie wil hiermee input geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs. […]